wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Планирано преконфигуриране на системата ИСУН2020

Уважаеми потребители на ИСУН 2020, Поради планирано преконфигуриране на системата, ИСУН2020 няма да е налична…

Продължава...

Приключи последният етап от предварителната оценка по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

След получени и обработени възражения от Управляващия орган на ПРСР, приключи последният етап от предварителното…

Продължава...

Стартира национална кампания за граждански диалог, посветена на бъдещето на политиката по сближаване

Граждански диалог под надслов „Бъдеще на Кохезионната политика“ ще се проведе на 17 септември 2018…

Продължава...

Фонд на фондовете стартира процедура за избор на посредници за изпълнение на финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“

Публичните средства в размер на 26.4 млн. лв. са насочени към стартиращи и социални предприятия…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.