wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Община Пещера(Област Пазарджик, община Пещера, гр. Пещера 4550, ул.“Дойранска епопея”, № 17 www.peshtera.bg)

“Реконструкция на пътна настилка на ул."Димитър Благоев"

Реконструкция на 3 138 м2 пътна настилка и 200 м2 тротоарна настилка на ул."Димитър Благоев" в с. Капитан Димитриево, община Пещера. Проектът е изпълнен в периода 12.10.2007 г. до 15.06.2008 г. а финансирането от ЕС е на стойност 87 718,00лв.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.