wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Проекти по общини

Проекти по общини 246

Община Сливо Поле

Община Сливо Полепл. ""Демокрация"" 1, Кмет: Георги Големански, 8131/ 27 95, 27 80, 28 76

Продължава...

Община Любимец

Община Любимецул."" П. Славейков"" 9, Кмет: Янко Кючуков, 3751/ 20 02, 21 98, 33 78"Земя закърмена с красота и легенди"Проект "Устойчиво развитие на общините Любимец, Бабелски и Тополовград", чрез обединяване…

Продължава...

Община Якимово

Община Якимовоул."" Комсомолска"" 8 , Кмет: Георги Георгиев , 9742 / 23 23 23 23

Продължава...

Община Ябланица

Община Ябланицапл. ""Възраждане"" 3 , Кмет: Иван Цаков , 6991 / 21 26 21 39, 21 55

Продължава...

Община Шумен

Община Шуменбул."" Славянски"" 17 , Кмет: Красимир Костов , 54 / 800 810 56 902

Продължава...

Община Чупрене

Община ЧупренеКмет: Ваньо Костин , 9327 / 400 580

Продължава...

Община Чипровци

Община Чипровциул."" П. Парчевич"" 45 , Кмет: Захарин Замфиров , 9554 / 28 28, 29 90 21 36

Продължава...

Община Черноочене

Община Чернооченеул."" Централна"" 11 , Кмет: Айдън Осман , 3691 / 62 25, 63 85 62 65

Продължава...

Община Червен бряг

Община Червен брягул."" Антим I-ви"" 1 , Кмет: Данаил Вълов , 659 / 92 028 92 351

Продължава...

Община Чепеларе

Община ЧепелареЗаглавие: „Насърчаване на културните, туристическите и човешките ресурси в трансграничен регион” Проект по Програма ФАР BG2004/016-782.01.06G/CBC Трансгранично сътрудничество България – Гърция 2004 Презентация

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.