wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Публична покана и приложения към нея за избор на изпълнител по реда на ПМС 160/ 2016, с предмет: "Изработка на промоционални материали" по проект "Валоризация на автентичната култура за трансграничен туризъм", код на проекта: 15.2.1.057 и по проект "Приключение с балон - нов съвместен туристически продукт", код на проекта: 15.2.1.058, изпълнявани от Сдружение "Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000", Монтана по програма "Интеррег V-А Румъния-България" и съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Срок за подаване на офертите: 26.08.2016 г. до 17:00 ч.

 

Документи: 15.2.1.057_058.rar

Допълнителна информация

  • Валидна до: Петък, 26 Август 2016
  • Възложител: Сдружение "Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000", Монтана

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.