wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Съобщения за набиране на ценови предложения по чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/2016 г.


Номер

Описание

Файл

Публикуван
1  бенефициент по ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0104, наименование: „Унитрейд клъстер” ООД внесе за публикуване документацията за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Изготвяне на проучвания и стратегии за развитието на клъстерната орг Documents2.4.02-0104-С0001.7z 09-03-2015
2  Бенефициент по ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0122, „Клъстер Промаркет Плюс” ООД, внесе за публикуване документацията за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет„Дизайн, разработване и създаване на интернет страница на Клъстер ПромаркетПлюс Docs za publikuvane Internet Site Promarcet.zip 18-12-2014
3  Документация по ДБФП No BG161PO003-2.4.02-0085-C0001 на Сдружение „Биологично Активни Компоненти в Храненето и Козметиката“ за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет": “Търг Създаване на Интернет сайт за клъстера и дейностите му; Раз procedura za publikuvane 15.12.zip 15-12-2014
4  Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на машини, оборудване и софтуер с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1 – Универсална CNC фреза за направа на прототипни печатни платки. Обо 1.1.05-0215_Tikomi.zip 03-11-2014
5  Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет: “Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и на клъстерни мрежови събития“. Документацията е изготвена в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0086-С0001 KOOK.zip 02-10-2014
6  бенефициент по ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0015, наименование: Сдружение „Клъстер Визия ”, внесе за публикуване документацията за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Участие в обучения”. Определен е 7 дневен срок за събиране на оф za publikuvane2.4.02_0015.zip 02-10-2014
7  Документация за провеждане на процедура "избор с публична покана с предмет „Създаване на програма и методика за изследване и изпитване, както и тяхното извършване свързано с разработването на иновативния продукт от медицински експерт с опит в прилагането IT.7z 01-10-2014
8  документация за провеждане на процедура "избор с публична покана с предмет „Създаване на програма и методика за изследване и изпитване, както и тяхното извършване свързано с разработването на иновативния продукт от здравен мениджър“. Документацията е изг zdraven menidjur.7z 01-10-2014
9  бенефициент по ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0269-C0001, наименование: „Бейс Енерджи” ЕООД, внесе за публикуване документацията за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Провеждане на маркетингово проучване за реализация на внедрявани Pokana 1.1.07-0269-Base Energy EOOD.zip 29-09-2014
10 Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера". Документацията е изготвена в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-2.4.01-0023-C0001 с бенефициент "СНЦ Клъстер инов 1-3 Оферта-Образец.zip 29-09-2014
11 Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Доставка на специализирани услуги". Документацията е изготвена в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-2.4.01-0023-C0001 с бенефициент "СНЦ Клъстер иновационни и екологични технологи 3-6 Примерен договор.zip 29-09-2014
12  бенефициент по ДБФП № BG161РО003-2.4.02-0089-С0001, Сдружение „Българска аутсорсинг асоциация“, внесе за публикуване документацията за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Организиране на събития за представяне дейността на клъ PDF.7z 26-09-2014
13  документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Повишаване на възможностите за подкрепа, предоставяна от Лонч Хъб Адвайзърс ООД, за развитие на про-иновативна среда и подпомагане на стартиращи предприятия – Трансфер на ноу- Publichna pokana LH (1).zip 26-09-2014
14  бенефициент по ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0016-С0001/10.03.2014 г., наименование: ДЗЗД „Хепи Клъстер“, внесе за публикуване документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Осъществяване на информираност и публичност по проект 2.4.02-0016-I 26-09-2014
15  бенефициент по ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0050-С0001, наименование: „Клъстер ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО ”, внесе за публикуване документацията за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Организиране на участие в Международно търговс Pokana 2.4.02-0050-Klaster Proektirane i stroitelstvo.zip 26-09-2014
16 Публично съобщение в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0196-C0001, с бенефициент "Интерпред партнер" АД по чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/20.05.2014 г. с предмет: "Визуализация на проекта". publichno_saob.PDF 17-09-2014
17  Публично съобщение за ценови предложения по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0106-С0001 на "Трифонов иноватика" ЕООД за "Командироване за изложение Analytica China 2014, Шанхай, Китай (пътни, дневни, квартирни) на двама служители на "Трифонов иноватика" ЕООД" Publichno syobshtenie.7z 12-09-2014
18  Публично съобщение за ценови предложения от "СЕВОА ЕООД" sevo.pdf 11-09-2014
19  Публично съобщение за ценови предложения от "ХЕМ" АД hem1.pdf 11-09-2014
20  Публично съобщение за ценови предложения от "ХЕМ" АД hem.pdf 11-09-2014
21  Публично съобщение за ценови предложения от "ДРАГО 2013" ЕООД drago.pdf 10-09-2014
22  Публично съобщение за ценови предложения от "БОНИ-90-ЧАПКЪНОВА" ЕООД 4apkano.pdf 10-09-2014
23  Публично съобщение за ценови предложения от "Стоянови 69" ЕООД stoyan.pdf 10-09-2014
24  Публично осъобщение за ценови предложения от Юролинкър ЕООД линкър.pdf 10-09-2014
25  Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "Надя - Стил 74 - Надя Георгиева" надя.jpg 10-09-2014
26  Публично съобщение за ценови предложения от РОЯЛ - ИСМЕТ КИСЬО ЕООД роял.pdf 10-09-2014
27  Публично съобщение за ценови предложения от "Абагар 2013" ЕООД abaga.pdf 10-09-2014
28  Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "Първи частен рехабилитационен кабинет - Пламен Цветков" plamen.pdf 10-09-2014
29  Публично съобщение за ценови предложения от "Медицински център Медика-Албена" ЕАД medcen.pdf 09-09-2014
30  Публично съобщение за ценови предложения от ЛЕС КОМЕРС 94 ЕООД proba.jpg 08-09-2014
31  Публично съобщение за ценови предложения от Стефф стил ЕООД стеф.rar 08-09-2014
32  Публично съобщение на ДБФП № BG161PO003-1.1.05-280-С0001 "Лайф Сайънс Проджектс" АД за ценови предложения с обект "Изработване на интернет страница на "Лайф Сайънс Проджектс" АД. publichno suobshtenie_website_LSP.pdf 08-09-2014
33  Публично съобщение в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0002-C0001 с бенефициент "Репро Инова" ООД за ценови предложения”, с предмет: "Доставка на консумативи". Repro Inova publichno suobshtenie 5 020914.PDF 08-09-2014
34  Публично съобщение за ценови предложения от "Прециз Консулт С" ЕООД proba.jpg 08-09-2014
35  Публично съобщение за ценови предложения от "Дидиста 69" ЕООД dids.pdf 08-09-2014
36  Публично съобщение в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0002-C0001 с бенефициент "Репро Инова" ООД за ценови предложения с предмет: "Разработка на кит от реномирана фармацевтична фирма". Repro Inova publichno suobshtenie 4 020914.PDF 08-09-2014
37  Публично съобщение в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0002-C0001 с бенефициент "Репро Инова" ООД за ценови предложения”, с предмет: "1. Изработка на 4 информационни табели; 2. Разработка на дизайн и изработка на рекламни брошури". Repro Inova publichno suobshtenie 3 020914.PDF 08-09-2014
38  Публично съобщение по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0002-C0001 с бенефициент "Репро Инова" ООД за ценови предложения с предмет: "Наем на щанд за организиране в България на семинар с международно участие за представяне на иновативния продукт". Repro Inova publichno suobshtenie 2 020914.PDF 08-09-2014
39 Публично съобщение по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0002-C0001 с бенефициент "Репро Инова" ООД. за ценови предложения” с предмет: "1. Проучване от лицензиран патентен адвокат за патент или полезен модел; 2. Разходи за такси за регистрация на патент или полезе Repro Inova publichno suobshtenie 1 020914.PDF 08-09-2014
40  Публично съобщение по чл. 9, ал. 2 от ПМС 118 за публикуване в изпълнение на ДБФП № К-02-29/27.05.2013, СНЦ "Клъстер за подпомагане и развитие на българските компании в областта на енергетиката" с предмет: "Визуализация на проекта". Публично_обявление.pdf 08-09-2014
41  Публично съобщение за ценови предложения по ДБФП №BG161PO003-1.1.07-0550-C0001 на "АПОЛОН-95" ЕООД на основание чл. 9, ал. 2 от ПМС №118/20.05.204г. с предмет: "Изработка на информационни материали - 2 бр. информационна табела и 144 бр. стикери". BG161PO003-1.1.07-0550-C0001-APOLON-95 EOOD-Publichno saobshtenie.pdf 08-09-2014
42 Публично съобщение по чл.9 , ал. 2 от ПМС 118/2014 г. за ценови предложения във връзка с изпълнение на ДБФП № К-02-33/27.05.2013 г. с Бенефицент „Клъстер за развитие на енергийно ефективното осветление“. Vichef.zip 08-09-2014
43 Публично съобщение за ценови предложения по ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0227-C0001 бенефициент "ВСК Кентавър ИЗ Динамика" ЕООД на основание чл. 9, ал. 2 от ПМС №118/20. 05. 2014г. с предмет: "Изработване на обозначителни табели и стикери". Публично съобщение за ценови предложения.pdf 08-09-2014
44 Публично съобщение, с предмет: "Одит на проекта". Документацията е изготвена в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0171-C0001 с бенефициент "СГинно" ООД.  PUBLICHNO SUOBSHTENIE - ODIT.pdf 08-09-2014
45  Публично съобщение, с предмет: "Изработка и поставяне на визуализационна табела". Документацията е изготвена в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0171-C0001 с бенефициент "СГинно" ООД. PUBLICHNO SUOBSHTENIE - VIZUALIZACIA.pdf 08-09-2014
46  Публично съобщение за ценови предложения от "Емили Инвест 2013" ЕООД emily.pdf 08-09-2014
47  Публично съобщение за ценови предложения, на основание чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/2014 г., по № BG161PO003-1.1.05-0118-C0001, с бенефициент "Термоинвент" ЕООД с предмет: „-Изработване на патентно проучване, патентно досие и патентна заявка; и други. New folder.zip 05-09-2014
48  Публично съобщение за ценови преложения по ДБФП № BG161РО003-1.1.07-0082-С0001 с бенефициент "Рейл Рисайклинг" ЕООД Pokanа Website.pdf 05-09-2014
49  Публично съобщение по ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0136-C0001 с бенефициент "Консултантски клъстер Веритас". с предмет: "Доставка на рекламни материали и създаване на уеб сайт". Publichno suobshtenie.pdf 08-09-2014
50  Публично съобщение за ценови предложения от Акаунт Корпорейшън ЕООД account.pdf 05-09-2014
51 Публично съобщение за ценови предложения от Трейнинг Лаб ЕООД  lab.pdf 05-09-2014
52  Публично съобщение за ценови предложения от МОНТЮПЕ ЕООД mot.pdf 05-09-2014
53  Публично съобщение за ценови предложения от "Велес МТ" ЕООД veles.pdf 05-09-2014
54  Публично съобщение за ценови предложения от Офисмейт ЕООД ofice.pdf 05-09-2014
55  Публично съобщение по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0149-C0001 с бенефициент "Стерил" ООД с предмет: "Доставка на групи от електронни компоненти и материали, заедно или поотделно". STERIL_LTD_Public notice.pdf 05-09-2014
56 Публично съобщение за ценови предложения по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0208-C0001 с бенефициент "Градиент България" ЕООД. с предмет: "Пътни самолет САЩ". Gradient Bulgaria Publichno suobshtenie za tsenovi predlojenia 010914.PDF 05-09-2014
57 Ценова оферта за провеждане на обучение по проект 2.1.1.73845.324_MIS_ETC 2667 DGCTE 24575 “e-Fairs and Trade Networking” / "Е – панаири и мрежова търговия"/ по съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013” BSP_e-F-TN_obuchenie_CCI_Tshte.pdf 05-09-2014
58  Публично съобщение за ценови предложения от "КРАСИВОТО БГ" ЕООД красиво.doc 04-09-2014
59  Публично съобщение по ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0094 на Нац. турист. клъстер "Българският пътеводител" за ценови предложения, с предмет: "Създаване на интерактивен портал за промотиране услугите на клъстера и неговите членове, привличане на по-голям брой publichno suobshtenie - za publikuvane-Turist.pdf 04-09-2014
60 Публично съобщение за ценови предложения по чл. 9 (2) от ПМС 118/2014 г. по ДБФП № БИ-02-6/02.02.2012 г. с бенефициент "Кънектед" ЕООД KANEKTED BI-02-06 public announcement.zip 05-09-2014
61 "Евростарт 2008" ЕООД BG_07_0225_cenovo_predlogenie.rar 03-09-2014
62  Публично съобщение за ценови предложения от "Алфакомерс Груп" ЕООД af.pdf 03-09-2014
63  Публично съобщение за ценови предложения от КАДЖИ ЕООД kadgi.pdf 03-09-2014
64  Публично съобщение по чл. 9, ал. 2 от ПМС 118 по ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0090-С0001 на "ТиБ Салдаре" ООД за "Извършване на дейности за визуализация по проекта". Актуално от 05.09.2014 г. до 13.09.2014 г. вкл. Saobshtenie.pdf 03-09-2014
65 Публично съобщение по ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0417-C0001 с бенефициент "Комак Медикал" ЕООД, при условията на ПМС 118/20.05.2014 г. за ценови предложения за избор на изпълнител за визуализация на проекта-информационна табела -1 бр. и стикери-20 бр. Публично обявление_Комак Медикал ЕООД - 1.pdf 03-09-2014
66  Публично съобщение по BG161PO003-1.2.02-0039 на ВСУ "Черноризец храбър" с предмет - доставка : „Закупуване на газ-анализатор". Покана гас-анализатор.PDF 03-09-2014
67 Публично съобщение по ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0008-С0001 на Сдружение "Бул Транс Карс" за ценови предложения съгласно чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118/2014 г. с предмет: "Разработка на инвестиционна стратегия". Publi4no suob6tenie_3.pdf 03-09-2014
68  Публично съобщение по ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0008-С0001 на Сдружение "Бул Транс Карс" за ценови предложения съгласно чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118/2014 г. с предмет: "Разработка на маркетингова стратегия". Publi4no suob6tenie_2.pdf 03-09-2014
69  Публично съобщение по ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0008-С0001 на Сдружение "Бул Транс Карс" за ценови предложения съгласно чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118/2014 г. с предмет: „Организиране на конференции (за 30 участника) за представяне на клъстера и набиране на но Publi4no suob6tenie_1.pdf 03-09-2014
70  Публично съобщение по BG161PO003-1.2.02-0039 на ВСУ "Черноризец храбър" с предмет услуга : „Наемане на експерти като лектори на организираните от офиса за технологичен трансфер семинари". Покана лектори семинари.PDF 03-09-2014
71 Публично съобщение по ДБФП №BG161PO003-1.1.07-0550-C0001 на "АПОЛОН-95" ЕООД внесе за публикуване за ценови предложения на основание чл. 9, ал. 2 от ПМС №118/20.05.204г. с предмет: "Изработка на информационни материали - 2 бр. информационна табела и 144 BG161PO003-1.1.07-0550-C0001-APOLON-95 EOOD-Publichno saobshtenie.pdf 05-09-2014
72  BG051PO001-3.1.09-0002 - Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ - организиране на семинари BG051PO001-3.1.09-0002_seminari.pdf 03-09-2014
73 Публично съобщение по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0128-С0001 с бенефициент„КЛАУД БЕЙСИК БЪЛГАРИЯ” ООД за ценови предложения за: "Визуализация на проекта".  Визуализация на проекта.7z 04-09-2014
74 Публично съобщение по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0128-С0001 с бенефициент„КЛАУД БЕЙСИК БЪЛГАРИЯ” ООД за ценови предложения за: "Извършване на одит на проекта" с приложен образец на одиторски доклад.  Извършване одит на проекта.7z 04-09-2014
75 Публичнo съобщениe 3 на "ДЖИ-КА 1" ЕООД, бенефициент по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0185-С0001 за ценови предложения по чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118/2014 г.   Publicno.Suobshtenie.3.pdf 05-09-2014
76 Публичнo съобщениe 2 на "ДЖИ-КА 1" ЕООД, бенефициент по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0185-С0001 за ценови предложения по чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118/2014 г.   Publicno.Suobshtenie.2.pdf 05-09-2014
77 Публичнo съобщениe 1 на "ДЖИ-КА 1" ЕООД, бенефициент по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0185-С0001 за ценови предложения по чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118/2014 г.   Publicno.Suobshtenie.1.pdf 05-09-2014
78  Публично съобщение за ценови предложения от ЕВРОФИШИНГ ЕООД евроф.pdf 02-09-2014
79  Публично съобщение за ценови предложения от "ИЙСТ ПОЙНТ ГРУП" ЕООД ийст.pdf 02-09-2014
80  Публично съобщение за ценови предложения от "ДДД ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД ddd.pdf 02-09-2014
81  Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "Румяна Ясенова Кафеджиева" rumjana.pdf 02-09-2014
82  Публично съобщение за ценови предложения от "АРС 21" арс21.pdf 02-09-2014
83  Публично съобщение за ценови предложения от СЕЛФЕКСЕЛ ЕООД Селфексел публично съобщение цени.pdf 02-09-2014
84 Публично съобщение по ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0109-C0001 на Клъстер за подпомагане на дейността на малки и средни фирми в проектирането, изграждането, узаконяването ибезопасната експлоатация на ОВК, ВИК ЕЛ И ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ. От 03.09.2014г. до 06.09.20 Публично обявление.pdf 03-09-2014
85  Публично съобщение за ценови предложения от СЪРВИС ТИЙМ ЕООД сървис.pdf 02-09-2014
86   ДАНИЕЛ СГ ООД Publichno saobstenie 2 Daniel SG.pdf 01-09-2014
87  Публично съобщение за ценови предложения от Глас Солюшънс ЕООД ГЛАС.pdf 01-09-2014
88  Публично съобщение за събиране на оферти по договор за БФП 1.1.05-0162 на „Нюмарк“ ООД с предмет - услуга : "Организиране на участие, наемане на изложбена площ, щандове, регистрация за участие в три изложения в страната". Съобщение Нюмарк.pdf 01-09-2014
89  Публично съобщение за ценови предложения от ЕЛБОРИНА ЕООД елборина.doc 01-09-2014
90  Публично съобщение за ценови предложения от "Рока България" АД рока.pdf 01-09-2014
91  Публично съобщение за ценови предложения от "Топ Ман" ЕООД top.pdf 01-09-2014
92  Публично съобщение за ценови предложения от "СУПЕР КЛИМА" ЕООД obqvleni.PDF 01-09-2014
93 Публично съобщение за ценови предложения, с предмет: "Одит" в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0125 с бенефициент "Иншурънс Софтуер Технолоджис" ООД. insurance softwear.7z 01-09-2014
94  Публично съобщение за ценови предложения от "РЕНМАР-2013" ЕООД prizes.rar 01-09-2014
95  Публично съобщение за ценови преложения по ДБФП № BG161РО003-1.1.07-0547-С0001 с бенефициент "Айсиджен" ООД - 3 Icygen OOD_suobshtenie 2.PDF 01-09-2014
96 Публично съобщение за ценови преложения по ДБФП № BG161РО003-1.1.07-0546-С0001 с бенефициент "Айсиджен Корпорейшън" ООД - 2  Icygen OOD_suobshtenie 1.PDF 01-09-2014
97 Публично съобщение за ценови преложения по ДБФП № BG161РО003-1.1.07-0546-С0001 с бенефициент "Айсиджен Корпорейшън" ООД - 1   Icygen Corportion_suobshtenie 1.pdf 01-09-2014
98  Публично съобщение за ценови предложения по чл.9, ал.2 от ПМС 118 2014г по ДБФП BG161PO003-2.4.02-0019-С0001 на бенефициент ИКТ Клъстер Пловдив с предмет: „Провеждане на обучителни дейности за административния персонал. ИКТ Клъстер Пловдив.pdf 01-09-2014
99 Публично съобщение по № BG161PO003-1.1.05-0107-C0001, с бенефициент "СОЛЕРИ" ООД за ценови предложения, на основание чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/2014 г., с предмет: „Изработване на информационно табло".  Публично съобщение за ценови предложения.7z 01-09-2014
100  BG051PO001–7.0.07-0104-С0001 - БЦНП / BCNL publichno_syobshtenie_bcnl_26.08.2014 (1).doc 29-08-2014
101  Публично съобщение за ценови предложения от Лавас ЕООД lagas.pdf 29-08-2014
102 Публично съобщение за ценови предложения от "СЕВИ-ПРО" ЕООД  севи1.pdf 29-08-2014
103  Публично съобщение за ценови предложения от "Кики и Кейт" ЕООД кики.rar 29-08-2014
104  Публично съобщение за ценови предложения от Ем Си Ес Джи ЕООД mcsg.pdf 29-08-2014
105  Публично съобщение за ценови предложения от ДАР 87 ЕООД дар87.doc 29-08-2014
106  Публично съобщение за ценови предложения от МЮЗИК АРТ ЦЕНТЪР ЕООД мюзик оод.pdf 29-08-2014
107  бенефициент по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0209-C0001, наименование: "Еуро Ел Ем Авто" ООД, на основание чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/2014 г. оповестява публично съобщение за ценови предложения, с предмет: "Разработване и отпечатване на 200 бр. от проспект за съ SCAN3035_000.pdf 29-08-2014
108  бенефициент по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0209-C0001, наименование: "Еуро Ел Ем Авто" ООД, на основание чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/2014 г. оповестява публично съобщение за ценови предложения, с предмет: "Изработване и утвърждаване от компетентните органи на м SCAN3034_000.pdf 29-08-2014
109  бенефициент по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0209-C0001, наименование: "Еуро Ел Ем Авто" ООД, на основание чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/2014 г. оповестява публично съобщение за ценови предложения, с предмет: "Одит на проекта" Поканата ще бъде публикувана на 29.08. odit.pdf 29-08-2014
110   бенефициент по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0209-C0001, наименование: "Еуро Ел Ем Авто" ООД, на основание чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/2014 г. оповестява публично съобщение за ценови предложения, с предмет: "Извършване на проучване от лицензиран представител по SCAN3032_000.pdf 29-08-2014
111  Публично съобщение за ценови предложения от Кодап ЕООД код.pdf 28-08-2014
112  Публично съобщение за ценови предложения от Емико Груп ЕООД emiko.pdf 28-08-2014
113  Публично съобщение за ценови предложения от СЛАДКИШНИЦА НЕВЕНА ЕООД сладк.pdf 28-08-2014
114  Pублично съобщение по ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0353-C0001 на "Архидея България" ООД за: "Визуализация - Обозначителна табела (плакет) и Стикери" при условията на ПМС 118/20.05.2014 г. Документацията следва да е налична и актуална от 28.08.2014 г. до 02.0 Scan0001.jpg 28-08-2014
115  Публично съобщение за ценови предложения от "Калинови 2003" ООД kalin.pdf 27-08-2014
116  Публично съобщение за ценови предложения от "ГРАМАДИС" ЕООД ики.docx 27-08-2014
117  Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "ВЕСТ-ВЕЛИЧКА СТОЙЧЕВА" вест.pdf 27-08-2014
118 Публично съобщение за ценови предложения от "АКВАТИКО" ЕООД  аква.pdf 27-08-2014
119  BG051PO001-3.1.07-0029 - ВСУ „Черноризец Храбър” PUBLICHNO_SMS_4_sent.pdf 27-08-2014
120  BG051PO001-3.1.07-0029 - ВСУ „Черноризец Храбър” PUBLICHNO_SMS_3_sent.pdf 27-08-2014
121  BG051PO001-3.1.07-0029 - ВСУ „Черноризец Храбър” PUBLICHNO_SMS_2_sent.pdf 27-08-2014
122 Публично съобщение за ценови предложения от "Интегрейтид Микро-Електроникс България" ЕООД  ИМИ.pdf 27-08-2014
123  Публично съобщение за ценови предложения от "КРИСТЪЛ БАНСКО МЕНИДЖМЪНТ" ООД cristal.pdf 27-08-2014
124  Публично съобщение за ценови предложения от "Велами Груп" ЕООД велами3.pdf 26-08-2014
125  Публично съобщение за ценови предложения от "Велами Груп" ЕООД велами.pdf 26-08-2014
126  Публично съобщение за ценови предложения от "Адвентконсулт 13" ЕООД advent.pdf 26-08-2014
127 Публично съобщение за ценови предложения от Арт Е-Моушън ЕООД  ArtEMOTION_Public Announcement 4.pdf 26-08-2014
128  Публично съобщение за ценови предложения от Люсияна ЕООД lucy.pdf 26-08-2014
129 Публично съобщение за ценови предложения, с предмет: „Създаване на софтуерни библиотеки и приложения за синхронизирано управление на роботизирана система за ин-витро оплождане и обработка на изображенията в реално време“ по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0035-C Publichno.syobshtenie.pdf 26-08-2014
130  Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "СМК-75-СТОЯН КАРАМФИЛОВ" cmk.pdf 26-08-2014
131  Публично съобщение за ценови предложения от "СМТЛ Здравец-ДН" ЕООД СМТЛ Здравец.docx 26-08-2014
132  Публично съобщение за ценови предложения от СЛАДКИШНИЦА НЕВЕНА ЕООД неве.doc 26-08-2014
133   Публично съобщение за ценови предложения, на основание чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/2014 г., с предмет: „Изработване на 1 бр. информационна табела" по договор № BG161PO003-1.1.05-0121-C0001 на бенефициент "СентърМайн" ЕООД - - до 29.08.2014 г. public announcement - information board.pdf 26-08-2014
134  Публично съобщение за ценови предложения от Цветните ЕООД cvetni.pdf 26-08-2014
135  Публично съобщение за ценови предложения от "Омбре-Ли" ЕООД ли еоод.doc 26-08-2014
136  Публично съобщение за ценови предложения от "Еджукейшън 2013" ЕООД едж 2013.pdf 26-08-2014
137  Публично съобщение за ценови предложения от "ЕВРОКОХЕЗИЯ" ЕООД евроко.pdf 25-08-2014
138  Публично съобщение за ценови предложения от "СЕВИ-ПРО" ЕООД sevi.pdf 25-08-2014
139  Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "Ангел Кирилов 2013" kiril.pdf 25-08-2014
140  Публично съобщение за ценови предложения от "Агенция БВД" ЕООД бвд.pdf 22-08-2014
141  Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "АНГЕЛ КИРИЛОВ 2013" ngel.pdf 22-08-2014
142  Публично съобщение за ценови предложения от "КАПЕЛА ПЛЕЙ" ЕООД play.pdf 22-08-2014
143 Публично съобщение за ценови предложения по ДБФП №BG161PO003-1.1.07-0528 с бенефициент "РАИС" ООД  Публично съобщение 1.1.07-0528.pdf 22-08-2014
144 Публично съобщение за ценови предложения по ДБФП №BG161PO003-1.1.05-0089 с бенефициент "Уеб Технолоджи" ЕООД   Публично съобщение 1.1.05-0089.pdf 22-08-2014
145  Публично съобщение за ценови предложения от "Териани" ЕООД tery.pdf 22-08-2014
146  Публично съобщение за ценови предложения от Съни Сея ЕООД seja.pdf 22-08-2014
147  Публично съобщение за ценови предложения от "ОМБРЕ-ЛИ" ЕООД омбре.pdf 22-08-2014
148  Публично съобщение за ценови предложения от КРИСТАЛ ЛУКС ЕООД klux.pdf 22-08-2014
149  Публично съобщение за ценови предложения от "Косер" АД кос.PDF 22-08-2014
150  Публично съобщение по чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/20.05.2014 г. по проект с предмет: "Извършване на дейности за визуализация по проект: "Разработване на иновативен, линеен двигател с вътрешно горене, за производство на електроенергия "Ен Ар Джи Тех" ЕООД" по saobshtenie cenovo predlojenie.pdf 21-08-2014
151 Публично съобщение за ценови предложения, на основание чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/2014 г., с предмет: „Извършване на независим финансов одит" по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0094-C0001 на "ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА" ЕООД. От 22.08.2014 г. до Procedura-Odit-suobshtenie.pdf 22-08-2014
152  Публично съобщение за ценови предложения от АБАВ ЕООД abav.pdf 21-08-2014
153  Публично съобщение за ценови предложения от "Сибола 2000" ООД сибола.pdf 21-08-2014
154 Публично съобщение, с предмет: "Изработка на материали за публичност и визуализация на проекта". Документацията е изготвена в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.04-0068-C0001 с бенефициент "ИХБ ЕЛЕКТРИК" АД. От 22.08.2014г. до 25.08.2014г.  Публ. съобщение-визуализация.pdf 22-08-2014
155 Публично съобщение, с предмет: "Извършване на одит и изготвяне на одиторски доклад по образец". Документацията е изготвена в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.04-0068-C0001 с бенефициент "ИХБ ЕЛЕКТРИК" АД. От 22.08.2014г. до 25.08.2014г.  Публ. съобщение_одит.pdf 22-08-2014
156  Публично съобщениеп за ценови предложения от "Арт Е-Моушън" ЕООД арт2.pdf 21-08-2014
157  Публично съобщение за ценови предложения от "Арт Е-Моушън" ЕООД арт1.pdf 21-08-2014
158  Публично съобщение за ценови предложения от "СиКи ЛМ" ЕООД сики.rar 20-08-2014
159  Публично съобщение за ценово предложение от "СЕВОА" ЕООД sevoa.pdf 20-08-2014
160 Публично съобщение за ценови предложенияна на бенефициент "Ен Нано Тех" ЕООД по ДБФП BG161PO003-1.1.05-0131-C0001. Валидност на съобщението 3 дни от датата на публикуването.   1.1.05-0131-C0001.zip 20-08-2014
161  Публично съобщение за ценови предложения от "Деметра Травел София"ЕООД 0060_Publichna_pokana_PMS_118_final (1).docx 20-08-2014
162 Публично съобщение за ценови предложения от ДАРИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД  daria.pdf 20-08-2014
163  Публично съобщение за ценови предложения от "Бургос клийн"ЕООД burgos kliin eood.pdf 20-08-2014
164 Публично съобщение за ценови предложения, с предмет: „Визуализация - изработване на информационни табели и стикери“ по ДБФП № BG161PO003-2.3.01-0027-C0001 с бенефициент София Мед АД. От 22.08.2014 г. до 25.08.2014 г.  Scanned-image-1.pdf 22-08-2014
165 Публично съобщение за ценови предложения, с предмет: "Извършване на одит" по ДБФП № BG161PO003-2.3.01-0027-C0001 с бенефициент София Мед АД. От 22.08.2014 г. до 25.08.2014 г.  Scanned-image.pdf 22-08-2014
166 Публично съобщение за ценови предложения, с предмет: „Визуализация - изработване на информационни табели и стикери“ по ДБФП № BG161PO003-2.3.01-0027-C0001 с бенефициент София Мед АД. От 22.08.2014 г. до 25.08.2014 г. Sofia-MED.zip 22-08-2014
167 BG051PO001-7.0.07-0013 - Зинев арт технологии ЕООД 13. Publichno_saobshtenie_PMS_118 - 0013.zip 20-08-2014
168  Публично съобщение за ценови предложения от "Еврокохезия" ЕООД кохезия.pdf 20-08-2014
169 Публично съобщение за ценови предложения от "ЕЙ ВИ ДЖИ КОНСУЛТИНГ" ЕООД ЕЙ_ВИ_ДЖИ_Консултинг_ЕООД.pdf 19-08-2014
170  Публично съобщение за ценови предложения от "Подем Габрово" ЕООД podem.pdf 19-08-2014
171  Публично съобщение за ценово предложение от "ЕЛ - ТЕСТ" ЕООД el.pdf 19-08-2014
172  Публично съобщение за ценови предложения от "Вимар" ООД вимар.rar 19-08-2014
173  Публично съобщение за ценови предложения от "Ей Ви Джи Консултинг" ЕООД scan.pdf 19-08-2014
174  Публично съобщение за ценови предложения от ET "Решиде Арапова" 2014-08-18 публично съобщение 3.rar 19-08-2014
175  Публично съобщение за ценови предложения от ET "Решиде Арапова" 2014-08-18 публично съобщение 2.rar 19-08-2014
176  Публично съобщение за ценови предложения от ET "Решиде Арапова" публично съобщение 1 001.jpg 19-08-2014
177  Публично съобщение за ценови предложения от "Косер" АД Ценова оферта-дма.rar 19-08-2014
178  Публично съобщение за ценови предложения от "ЕНИГМА ГАРД" ЕООД enigma.pdf 18-08-2014
179  Публично съобщение за ценово предложение от "Вемина Мебел" ЕООД mebel.pdf 18-08-2014
180  Публично съобщение за ценови предложения от "Братя Николай и Ивайло - Николови" ЕООД nikol9vi.pdf 18-08-2014
181  Публично съобщение за ценови предложения от "ГЛОБЪЛ ГРЕЕН 1" ЕООД green.pdf 18-08-2014
182 Публично съобщение за ценови предложения по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0093-C0001, с бенефициент "ПАПЦЕЛ-2010" ООД  Публично съобщение за ценови предложения.pdf 18-08-2014
183 Публично съобщение за ценови предложения за предоставяне на консултантски услуги за разработване на интегрирана маркетингова стратегия по ДБФП №BG161PO003-1.1.07-0689 с бенефициент "Вито-Илин Младенов" ООД  Публично съобщение по чл.9, ал.2 - Вито - Илин Младенов.pdf 18-08-2014
184 Публично съобщение по чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/20.05.2014 г. с предмет: "Извършване на дейности за визуализация по проект: "Разработване на иновативен, линеен двигател с вътрешно горене, за производство на електроенергия "Ен Ар Джи Тех" ЕООД" по ДБФП № BG dokumenti 14 08 2014 vizualizacia 1.jpg 18-08-2014
185  Публично съобщение за ценово предложение от ЕТ "Тедис- Гергана Асенова" et tedis-gergana asenova.pdf 15-08-2014
186 Публично съобщение за ценови предложения по чл.9 (2) от ПМС 118/2014 г. по договор за БФП СПП-02-15/02.08.2012 с бенефициент "Кешуейв" ООД. От 18.08.2014 г. до 20.08.2014 г., 17:00 часа.  Scanned-image-497.pdf 18-08-2014
187  Публично съобщение за ценови предложения от "Метакса Инвест" ЕООД metaxa.pdf 15-08-2014
188  Публично съобщение за ценови предложения от "Файн Арт" ЕООД FineArt_EOOD.pdf 15-08-2014
189  Публично съобщение за ценови предложения от "Файн Арт" ЕООД FineArt_EOOD.pdf 15-08-2014
190  Публично съобщение за ценови предложения от Бон - Бон Травел ЕООД bon.pdf 15-08-2014
191  Публично съобщение за ценови предложения от Билкарница ЕООД bilka.pdf 15-08-2014
192 Публично съобщение по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0082-C0001 на „Рейл Рисайклинг“ ООД за Одит на проект "Утилизация на износени железопътни елементи чрез вграждането им в инфраструктурно строителство". Документацията следва да е налична и актуална от 15.08. Pokana Оdit.pdf 15-08-2014
193 Публично съобщение по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0082-C0001 на „Рейл Рисайклинг“ ООД за наеми на зали и наем на аудиовизуална техника. Документацията следва да е налична и актуална от 18.08.2014 г. до 23.08.2014 г. Pokana Seminarna zala.pdf 18-08-2014
194  Публично съобщение в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0082-C0001 на бенефициент „Рейл Рисайклинг“ ООД за "Съставяне на технологична карта". Документацията следва да е налична и актуална от 18.08.2014 г. до 25.08.2014 г. Pokana Тechnologichna karta.pdf 18-08-2014
195 Публично съобщение за ценови предложения по чл.9 (2) от ПМС 118/2014 г. по ДБФП № 2ИПП-02-54/31.08.2012 г., с бенефициент "Търговска и технологична компания" АД  Publichno saoshtenie_Odit.pdf 15-08-2014
196  Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "НИК"-Костадин Костадинов" nik.pdf 14-08-2014
197  Публично съобщение за ценови предложения от "БОБЕВИ 17" ЕООД boev.pdf 14-08-2014
198  Публично съобщение за ценови предложения от "НИТ-ЕКС" АД nite.pdf 14-08-2014
199  Публично съобщение за ценови предложения от "АТАНИЯ 1" ЕООД monte.pdf 14-08-2014
200 Публично съобщение за ценови предложения по ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0650,с бенефициент „ЕЛКОМ-МД“ ООД с предмет "Материали за визуализация", с валидност на съобщението 7 дни, от датата на публикуване.  Saobshtenie Elkom MD.pdf 18-08-2014
201  Публично съобщение за ценови предложения от "Строй системс 72" ЕООД Строй системс 72 ЕООД_ПРОЕКТ АЗ_ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ.pdf 14-08-2014
202 Публично съобщение по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0081-C0001 с бенефициент „МУЛТИПЛЕКС ИНВЕСТ“ ЕАД за "ОРГАНИЗИРАНЕ ЦЕЛЕВИ ДЕМОНСТРАЦИИ".  ОРГАНИЗИРАНЕ ЦЕЛЕВИ ДЕМОНСТРАЦИИ.pdf 15-08-2014
203 Публично съобщение по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0081-C0001 с бенефициент „МУЛТИПЛЕКС ИНВЕСТ“ ЕАД за "ОДИТ".   ОДИТ.pdf 15-08-2014
204 Публично съобщение по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0081-C0001 с бенефициент „МУЛТИПЛЕКС ИНВЕСТ“ ЕАД за "ОБОЗНАЧИТЕЛНА ТАБЕЛА И СТИКЕР".  ОБОЗНАЧИТЕЛНА ТАБЕЛА И СТИКЕР.pdf 15-08-2014
205 Публично съобщение по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0081-C0001 с бенефициент „МУЛТИПЛЕКС ИНВЕСТ“ ЕАД за "ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА".  ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА.pdf 15-08-2014
206 Публично съобщение по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0081-C0001 с бенефициент „МУЛТИПЛЕКС ИНВЕСТ“ ЕАД за "ВКА ЗА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН".  ВКА ЗА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН.pdf 15-08-2014
207 Публично съобщение за ценови предложения на бенефициент по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0033-C0001 "Джей Ем Джи 2004" ЕООД, с предмет: „Консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху индустриална собственост на услугата“. Consulting_and_legal_sevices.pdf 14-08-2014
208  Публично съобщение за ценови предложения от "И АЙ ЕС ДИ" ЕООД иайес.pdf 14-08-2014
209  Публично съобщение за ценови предложения от "СЪКСЕС ПРО 2012" ЕООД съксес.pdf 14-08-2014
210 Публично съобщение за ценови предложения на бенефициент по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0033-C0001 "Джей Ем Джи 2004" ЕООД, с предмет: „Одит на проекта“. Поканата ще бъде публикувана на 14.08.2014 г. Определен е 2 дневен срок за събиране на оферти. Audit_of_the_project.pdf 14-08-2014
211 Публично съобщение в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0155-C0001, с бенефициент "Билка лайфстайл" ООД за ценови предложения, с предмет: "А. Изработка на 2 бр. информационна табела с размер А2 и Б. Изработка на 20 бр. стикери с размер А5 ". Съобщение BILKA.7z 14-08-2014
212  Публично съобщение за ценови предложения от "Вариант В 1" ЕООД вариант.zip 13-08-2014
213  Публично съобщение за ценови предложения от "М и М Агенция" ЕООД mim.pdf 13-08-2014
214  Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "Румяна Ясенова Кафеджиева" rumjan.pdf 13-08-2014
215 Публично съобщение за ценови предложения от "Ийст пойнт груп" ЕООД Ийст пойнт груп ЕООД.rar 13-08-2014
216   Публично съобщение за ценови предложения от "Аглея-2013" ЕООД Аглея-2013 ЕООД.pdf 13-08-2014
217 Публично съобщение, с предмет: "Доставка на консумативи и материали за изработка на опитен образец". Документацията е изготвена в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0149-C0001 с бенефициент "Стерил"ООД.  STERIL_LTD_Public notice-tools and consumables.pdf 12-08-2014
218 Публично съобщение за ценови предложения. Документацията е изготвена в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0032-C0001 с бенефициент „Занаятчийски клъстер“ ООД.   Obqvlenie.pdf 13-08-2014
219  Публично съобщение за ценови предложения от "Дидиста 69" ЕООД didista.pdf 12-08-2014
220  Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "Живко Танчев" jivko.pdf 12-08-2014
221 Публично съобщение за ценови предложения от "АРС 21" ЕООД АРС 21 ЕООД.pdf 12-08-2014
222  ДАНИЕЛ СГ ООД BG_0082_publichno.pdf 12-08-2014
223  Публично съобщение за ценови предложения от СД "Бокал-С-Боков и Сие" боков и сие.PDF 12-08-2014
224  Публично съобщение за ценови предложения от "ФОРИ" ЕООД ФОРИ ЕООД 2.pdf 12-08-2014
225 Публично съобщение за ценови предложения от "ФОРИ" ЕООД  ФОРИ ЕООД .pdf 12-08-2014
226   Публично съобщение за ценови предложения от "Вьор-Андонов" ЕООД vior andonov.pdf 12-08-2014
227 Публично съобщение за ценови предложения по чл.9 (2) от ПМС 118/2014 г. по ДБФП № 2ИПП-02-54/31.08.2012 г., с бенефициент "Търговска и технологична компания" АД  Publichno saoshtenie_Odit.pdf 15-08-2014
228  Публично съобщение за ценови предложения от "ВОЛОВАР" ООД volovar.pdf 12-08-2014
229  Публично съобщение за ценови предложения от "Кип Груп 2013" ЕООД kip.pdf 12-08-2014
230  Публично съобщение за ценови предложения от "ПЛАНЕТ КЕЙК ПАТИСЕРИ" ЕООД planet.pdf 12-08-2014
231  Публично съобщение за ценови предложения от "И АЙ ЕС ДИ" ЕООД иайесди.pdf 12-08-2014
232  Публично съобщение за ценови предложения от "ЕКОСОЛАР 13" ЕООД екосолар.pdf 12-08-2014
233  Съобщение за ценово предложение (под 20 000,00 лв.) по ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0630-C0001 на „Мусала софт“ АД с предмет: „Професионална видеокамера” . Obqva_camera.pdf 11-08-2014
234  Съобщение за ценово предложение (под 20 000,00 лв.) по ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0630-C0001 на „Мусала софт“ АД с предмет: „Софтуерни пакети за векторен дизайн и 3D моделиране и анимация”. Obqva_software.pdf 11-08-2014
235  Публично събщение за ценови предложения от "МЕЛДИ МЕДЖИК" ЕООД MELDI MEDGIC EOOD.doc 11-08-2014
236  „Евростарт 2008” ЕООД - „Осигуряване на транспорт за участие на представители на общински администрации и целеви групи във финална пресконференция по проект: „Въвеждане на коучинга като метод за развитие, управление и равнопоставеност на човешкия ресурс” BG_07_225_publichno_saobstenie.rar 11-08-2014
237  Публично съобщение за ценови предложения от "ЕНПАК" ЕООД енпак.pdf 11-08-2014
238 Публично съобщение за ценови предложения от "ВЕЛАМИ ГРУП" ЕООД.   Obiavlenie_chl.9.al.2_Velami_Group.pdf 08-08-2014
239  Публично съобщение заценови предложения от Мюзик Арт Център ЕООД музик.pdf 08-08-2014
240  Публично съобщение за ценови предложения от "ВИХРЕН ТРЕЙД" ЕООД vihren.pdf 08-08-2014
241  Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "Пламък-96-Калинка Жекова" plamak.pdf 08-08-2014
242  Публично съобщение за ценови предложения от Башеви ЕООД ba6evi.pdf 08-08-2014
243  Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "Николина Тодорова-76" etnik.pdf 08-08-2014
244  Публично съобщение за ценови предложения от "Чипита България" АД 4ipita.pdf 08-08-2014
245  Документация за провеждане на процедура по чл. 9. ал.2 от ПМС 118/2014 г., с предмет: "Визуализационни стикери и информационна табела". Документацията е изготвена в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0026 с бенефициент Клъстер „Иновации в България Ценово предложение.pdf 08-08-2014
246 Съобщение за събиране на ценови предложения, с предмет: "Услуги от инженерно-технически характер за създаване на нови рецептурни смеси за леярски сърца и форми на базата на формовъчна смес" в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0029-C0001 с бенефициент image2014-08-05-170627.pdf 08-08-2014
247 Публично съобщение за ценови предложения, на основание чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/2014 г. в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.05-0107-C0001, с бенефициент "СОЛЕРИ" ООД Publi4noSaobshtenie0107_obrazec.zip 08-08-2014
248  Публично съобщение за ценови предложения, на основание чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/2014 г. в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.05-0107-C0001, с бенефициент "СОЛЕРИ" ООД Publi4noSaobshtenie0107.zip 08-08-2014
249   Публично съобщение за ценови предложения от "БУКИНВЕНТ" ЕООД БУКИНВЕНТ ЕООД.doc 08-08-2014
250  Публично съобщение за ценови предложения от "Грифт офис" ЕООД Грифт офис ЕООД .PDF 08-08-2014
251 Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "Надя-стил 74-Надя Георгиева"   Надя-стил 74-Надя Георгиева .pdf 07-08-2014
252  BG051PO001-7.0.07.0195-C0001 - Борима АД BG051PO001-7.0.07.0195-C0001.pdf 07-08-2014
253  Публично съобщение за ценови предложения от Елена Арт Студио ЕООД елена.jpg 07-08-2014
254  Публично съобщение за ценови предложения от "Венис Груп" ЕООД Венис.pdf 07-08-2014
255  Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "Ивона - Ивайло Павлов" ivon.pdf 07-08-2014
256 Съобщение за ценови предложения за разходи за изработване на брошури, каталози и интернет страница по ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0015-С0001 с бенефициент ЗЮЛНЦ „Клъстър Визия“ image2014-08-05-094009.pdf 07-08-2014
257  Публично съобщение за ценови предложения от СД "Бокал-С-Боков и Сие" Бокал.rar 06-08-2014
258  Публично съобщение за ценови предложения от Мелини Консулт ЕООД melini1.pdf 06-08-2014
259  Публично съобщение за ценови предложения от "БАРАКУДА 0208" ЕООД braku.pdf 06-08-2014
260  Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "ВИД-АРТ-РОСЕН БОНЕВ" rbonev.pdf 06-08-2014
261 Публично съобщение за ценови предложения от "ТЕОДОР" ЕООД.  ТЕОДОР.rar 06-08-2014
262 Публично съобщение за ценови предложения от "БОЕНА - Д" ЕООД.  boena.pdf 06-08-2014
263 Публично съобщение за ценови предложения от "ВА БАНК - 77" ЕООД.  va bank.pdf 06-08-2014
264  BG 051PO001-4.3.04-0027 - "Колеж по икономика и администрация – Пловдив" BG051PO001-4.3.04-0027.pdf 06-08-2014
265  BG051PO001-3.1.08-0018 - "Колеж по икономика и администрация - Пловдив" BG051PO001-3.1.08-0018.pdf 06-08-2014
266   Публично съобщение за ценови предложения от „ЮРОЛИНКЪР” ЕООД. urolinkur.pdf 06-08-2014
267 Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "СИДИВИНА - Станка Цветанова" ЕТ СИДИВИНА - Станка Цветанова.pdf 06-08-2014
268  Публично съобщение за ценови предложения от „ОМБРЕ-ЛИ” ЕООД. омбре-ли.pdf 06-08-2014
269 Документация за провеждане на процедура по чл.9, ал.2 от ПМС 118/20.05.2014 г. „публично съобщение за ценови предложения”, с предмет: "Доставка на компютърно оборудване". Документацията е изготвена в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0208-C0001 с бен GRADIENT BULGARIA_Publichno suobshtenie za tsenovi predlojenia.pdf 06-08-2014
270 Публично съобщение за ценови предложения, на основание чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/2014 г., с предмет: „Доставка на услуги: Обособена позиция 1: Телефонна услуга /в мобилна мрежа/; Обособена позиция 2: Интернет". Документацията е изготвена в изпълнение на До Phone_Internet.pdf 06-08-2014
271 Публично съобщение за ценови предложения, на основание чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/2014 г., с предмет: „Доставка на офис консумативи". Документацията е изготвена в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.4.02-0072-C0001, с бенефиц Office_Consumables.pdf 06-08-2014
272 Публично съобщение за ценови предложения, на основание чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/2014 г., с предмет: „Визуализация на проекта и популяризиране името (марката) на Клъстера - Обособена позиция 1: Дизайн и отпечатване на материали; Обособена позиция 2: Заснема Visualisation_Printing.pdf 06-08-2014
273 Публично съобщение за ценови предложения, на основание чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/2014 г., с предмет: „Разработване на маркетингова стратегия". Документацията е изготвена в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.4.02-0072-C0001, Marketing_Strategy.pdf 06-08-2014
274 Публично съобщение за ценови предложения, на основание чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/2014 г., с предмет: „Създаване на интернет страница и информационна база данни". Документацията е изготвена в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG1 Web_site.pdf 06-08-2014
275  Публично съобщение за ценови предложения по ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0072-C0001, с бенефициент Сдружение Клъстер „Обединена борба“. предмет: „Доставка на услуги: Обособена позиция 1: Телефонна услуга /в мобилна мрежа/; Обособена позиция 2: Интернет". Ва Phone_Internet.pdf 06-08-2014
276  Публично съобщение за ценови предложения от "АЛТЕРНАТИВЕН САЙТ" ЕООД site.pdf 05-08-2014
277  Публично съобщение за ценови предложения от „ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТС” ЕООД. Публично съобщение оферти Гецов 4.pdf 05-08-2014
278  Публично съобщение за ценови предложения от „ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТС” ЕООД. Публично съобщение оферти Гецов 3.pdf 05-08-2014
279  Публично съобщение за ценови предложения от „ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТС” ЕООД. Публично съобщение оферти Гецов 2.pdf 05-08-2014
280   Публично съобщение за ценови предложения от „ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТС” ЕООД. Публично съобщение оферти Гецов 1.pdf 05-08-2014
281  Публично съобщение за ценово предложение от "Дафълс" ЕООД dafuls.pdf 05-08-2014
282  Публично съобщение за ценови предложения от МЕРТИ ЕООД merty.pdf 05-08-2014
283  Публично съобщение за ценови предложения от "Елима ДП" ЕООД елима1.pdf 05-08-2014
284  Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "Успех-Йордан Александров" Успех.pdf 05-08-2014
285  Публично съобщение за ценови предложения от Елена Арт Студио ЕООД арт студио.jpg 05-08-2014
286 Публично съобщение за ценови предложения от "ЕВРОКИК КОНСУЛТ" ЕООД. Syobstenie_Eurokik.PDF 05-08-2014
287 Публично съобщение по ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0109-C0001 на "Клъстер за подпомагане на дейността на малки и средни фирми в проектирането, изграждането, узаконяването и безопасната експлоатация на ОВК, ВИК, ЕЛ и Газови инсталации". публично съобщение.7z 04-08-2014
288  Публично съобщение за ценови предложения от "ЕКСПЕРТИКА" ЕООД expertika.pdf 04-08-2014
289  Публично съобщение за ценови предложения от ИЗАМЕТ 01 ЕООД.   Съобщение_одит.pdf 04-08-2014
290  Публично съобщение за ценови предложения от Букинвент ЕООД бук.doc 04-08-2014
291  Публично съобщение за ценови предложения от „ЕНИГМА ГАРД” ЕООД „ЕНИГМА ГАРД” ЕООД.docx 04-08-2014
292 Публично съобщение за ценови предложения на бенефициент "Тед Инвест" ЕООД по ДБФП 2ИПП-02-50/31.08.2012 за следните видове услуги:"Извършване на финансов одит на проектните дейности и изготвяне на одитен доклад".   Invitation.pdf 04-08-2014
293  Публично съобщение за ценови предложения от "ФОТО ФАНТАЗИЯ" ЕООД фото.jpg 04-08-2014
294  Публично съобщение за ценови предложения от "Фортуна Крю" ЕООД Fortune Crew_No.4.pdf 04-08-2014
295  BG051PO001-4.1.05-0213 - „Многоцветна дъга“ - Сдружение "Елисавета Крарк и Пенка Касабова" BG051PO001-4.1.05-0213.pdf 04-08-2014
296 Публично съобщение за ценови предложения от И АЙ ЕС ДИ ЕООД.   Publichno syobshtenie_EISD_01_08_2014.pdf 01-08-2014
297 Публично съобщение за ценови предложения от "Хастингс" ЕООД  Нова папка (3).rar 01-08-2014
298   Публично съобщение за ценови предложения от "Хастингс" ЕООД Нова папка (2).rar 01-08-2014
299  Публично съобщение за ценови предложения от "ПРОКС-2" ООД prox.pdf 01-08-2014
300   Публично съобщение за ценови предложения от "БОЯДИМ-РАЙ" ЕООД БОЯДИМ-РАЙ ЕООД.pdf 01-08-2014
301  Публично съобщение за ценови предложения от "ПЛАМ КОНСУЛТ МЕНИДЖМЪНТ"ЕООД ОБЯВА_ПМС_ПЛАМ КОНСУЛТ_МЕНИДЖМЪНТ.odt 01-08-2014
302  Пламстрой - 2002 ЕООД plan.pdf 01-08-2014
303  МРАМОР 90 ЕООД 140721140146_0001.pdf 01-08-2014
304  М Д СИСТЕМС ЕООД sistems.pdf 01-08-2014
305  Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "ВИД-АРТ - Росен Бонев" вид-арт.doc 01-08-2014
306  Публично съобщение за ценови предложения от "ДИА-Дом и Архитектура" ЕООД диа.pdf 01-08-2014
307 медицински център медика- албена -ценово предложение Scaned_PDF.pdf 01-08-2014
308 Публично съобщение по договор BG161PO003-2.4.02-0013 на СНЦ "Клъстер Варна Бизнес консулт" с предмет на процедурата - услуга : „Закупуване на рециклирана хартия и Отпечатване на бланки".   Публично съобщение бланки и хартия.pdf 01-08-2014
309 Публично съобщение по ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0109-C0001 с бенефициент "Клъстер за подпомагане на дейността на малки и средни фирми в проектирането, изграждането, узаконяването и безопасната експлоатация на ОВК, ВИК, ЕЛ и Газови инсталации" с предмет: "О публично съобщение.7z 04-08-2014
310 Публично съобщение за ценови предложения от АТАНИА 1 ЕООД.   atania.pdf 01-08-2014
311 Публично съобщение за ценови предложения от ТЕРИАНИ ЕООД.   teriani.pdf 01-08-2014
312  BG051PO001-7.0.07-0088-C0003 - „АТЕ Консулт” ООД BG051PO001-7.0.07-0088-C0003_001.pdf 01-08-2014
313  Публично съобщение за ценови предложения от "Жаси и Алекс" ЕООД alex.rar 31-07-2014
314  Публично съобщение на "Ботълс Трейдинг" ЕООД, бенефициент по ДБФП BG161PO003-1.1.05-0174-С0001,за ценови предложения по чл. 9, ал.2 от ПМС 118/2014 г. Publichno syobshtenie za cenovi predlojeniq_1.1.05-0174.pdf 01-08-2014
315  Публично съобщение за ценови предложения от ЕЛИТ МОНТАЖ ООД. elit montaj.pdf 31-07-2014
316 Публично съобщение за ценови предложения от „ТРИЛОК“ ЕООД Zakupuvane na materiali - za publikuvane po PMS 118.doc 31-07-2014
317  Публично съобщение по договор за БФП 1.1.05-0162, бенефициент: "Нюмарк" ООД с предмет на процедурата - услуга : „Организиране и провеждане на демонстрации". Срок на съобщението: до 11.08.2014 г. Publichno syobshtenie Demonstracii.pdf 31-07-2014
318  Публично съобщение за ценови предложения от "Йорданов-А" ООД йорданов.pdf 31-07-2014
319  Публично съобщение за ценови предложения от Сингъл Сикрет ЕООД сингъл.pdf 31-07-2014
320  Публично съобщение за ценови предложения за четири услуги по реда на чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/2014 по договор BG161PO003- 1.1.05-0111-С0001 на бенефициент "Топмаш" ЕООД с Предмет - 4 различни услуги. Краен срок за прием на оферти - 08.08.2014 г. Съобщение за ценови предложения Топмаш.pdf 30-07-2014
321  Публично съобщение за ценови предложения от "РАДАР ТРЕЙД" ООД radar.pdf 30-07-2014
322  Публично съобщение за ценови предложения от "ЕВРОПРОЕКТ ТРЕЙД" ООД euro.pdf 30-07-2014
323  Публично съобщение за ценови предложения от "ДИВА-ТД 2013" ЕООД diva.pdf 30-07-2014
324  Публично съобщение за ценови предложения от "Цветелина 2013" ЕООД cvetl.pdf 30-07-2014
325 Публично съобщение по ДБФП К-02-24/12.03.2013 на СНЦ "Клъстер за развитие на морски специалисти" за ценови предложения по отношение доставка на консумативи.  PS.zip 31-07-2014
326 Публично съобщение по BG161PO003-1.1.02-0039 на бенефициента: ВСУ "Черноризец храбър" за услуга: "Изработване на презентационни материали".   Publ_suob_pechat.PDF 01-08-2014
327 Публично съобщение по BG161PO003-1.1.02-0039 на бенефициента: ВСУ "Черноризец храбър" за услуга: „Организиране и провеждане на срещи, събития и конференции".  Publ_suob_subitia.PDF 01-08-2014
328 Публично съобщение за ценови предложения от ПАМА 1 ЕООД.   Plamen PMS 118.doc 30-07-2014
329 Публично съобщение за ценови предложения съгласно чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118/2014 г. по договор за БФП № BG161PO003-3.2.01-0001 с бенефициент "Лонч Хъб Адвайзърс" ООД. Publichno_Saobshtenie_LauncHub.pdf 30-07-2014
330  Пубилчно съобщение по чл.9 , ал. 2 от ПМС 118/2014 г. за ценови предложения във връзка с изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.05-070-C0001 с Бенефицент "Дибайнд" ЕООД 1.Pokana.pdf 30-07-2014
331  новахостинг - ценово предложение Публично съобщение.pdf 30-07-2014
332  арт -мебел - ценово предложение art_mebel_cenovo.pdf 30-07-2014
333  Публично съобщение за ценови предложения от "НК Консулт 70" ЕООД нкконс.pdf 30-07-2014
334  Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "ИПЕТ-2013 - Иванка Петканска" Ипет.pdf 30-07-2014
335 Публично съобщение за ценови предложения от "СМАРТФОН АПС" ЕООД  смарт.pdf 30-07-2014
336  BG051PO000-7.0.07-0196-C0001 - "СЕГА" АД BG051PO000-7.0.07-0196-C0001_001.pdf 30-07-2014
337  ни-вес ценово предложение ni_ves_cenovo.pdf 30-07-2014
338  анелита 2013 - ценово предложение 140718163113_0001.pdf 29-07-2014
339 Публично съобщение за ценови предложения от "Металспед" ООД  metalsped.pdf 29-07-2014
340  Публично съобщение за ценови предложения от "БОКСИНГ.БГ" ЕООД boksing.pdf 29-07-2014
341 Публично съобщение за ценови предложения от „ГАЛЕРИЯ ФЕЕРИЯ“ ЕООД  gf.rar 29-07-2014
342 Публично съобщение за ценови предложения от ИЙСТ ПОЙНТ ГРУП ЕООД.   Scan0024.jpg 29-07-2014
343 Публично съобщение за ценови предложения от „УАЙЗЪР“ ЕООД   10-00-1705.pdf 29-07-2014
344 Публично съобщение за ценови предложения от Атлантис 2012 ЕООД.   Публично съобщение Aтлантис .doc 29-07-2014
345  Публично съобщение за ценови предложения, с предмет: "Офис консумативи". Документацията е изготвена в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0022-C0001 с бенефициент Клъстер "Информационно общество за устойчиво развитие". Публично съобщение.pdf 28-07-2014
346 Публично съобщение за ценови предложения от „ДЪБ УЛТИМЕИТ СЪЛЮШЪНС” ООД   SKMBT_C454e14072610190.pdf 28-07-2014
347 Публично съобщение за ценови предложения от АИС ЕКО ЕООД.  Публично_съобщение_Айс_Еко_1_.doc 28-07-2014
348  "Винитекс" ЕООД - "Застраховки на представителите на целевата група за периода на обучение" 2303.pdf 24-07-2014
349 Публично съобщение за ценови предложения от „Ивкомплект” ЕООД   Desktop.rar 28-07-2014
350 Публично съобщение за ценови предложения от „Ивкомплект” ЕООД   Desktop.rar 28-07-2014
351 Публично съобщение за ценови предложения от „КЕЙ СИ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД   DOC260714.pdf 28-07-2014
352 Публично съобщение за ценови предложения от „ФОРТУНА КРЮ“ ЕООД   Publichno saobshtenie_No.3_Fortuna crew OOD.pdf 28-07-2014
353  BG051РО001-7.0.07-0225-C0001 - "Конфезерчени България" ООД BG_07_0025_publichno_saobstenie.PDF 28-07-2014
354  Публично съобщение за ценово предложение за разходи за визуализация по ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0054-С0001 с бенефициент „Високотехнологичен клъстер София“ ДЗЗД publichno saobshtenie.pdf 28-07-2014
355 Публично съобщение, с предмет: "Доставка на група от модули: Модул подготовка висок вакуум и Молукулярно-вакуумен модул". Документацията е изготвена в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0149-C0001 с бенефициент СТЕРИЛ ООД.  Steril.pdf 28-07-2014
356 Публично съобщение за ценови предложения за доставка на спомагателни материали, необходими за обслужване на дейностите по проект 2.3.1.73963.333, MIS ETC код 2674, Договор за безвъзмездна помощ № 37008/10.05.2013 г.: „MANAGE.EDU: Мрежа за ефективно управл Publichno_syobshtenie_za_cenovi_predlojeniq.pdf 31-07-2014
357 Публично съобщение за ценови предложения от „БОКСИНГ.БГ“ ЕООД   Desktop.rar 28-07-2014
358 Публично съобщение за ценови предложения от „ДЕКУПАЖ“ ООД   document2014-07-25-055540.pdf 28-07-2014
359  BG051PO001-4.3.05-0008 - ЧПБУ "Евростандарт" PUBLICHNO_SUOBSHTENIE_№1.pdf 25-07-2014
360 Публично съобщение за ценови предложения от „МУРСАЛИЦА“ ЕООД   Publ_saobstenie.pdf 25-07-2014
361 Публично съобщение за ценови предложения от „ФОТО ФАНТАЗИЯ“ ЕООД   ПМС Паркет.jpg 25-07-2014
362 Публично съобщение за ценови предложения от „И АЙ ЕС ДИ“ ЕООД   Publichno syobshtenie_EISD_24.07.2014.pdf 25-07-2014
363 Публично съобщение за ценови предложения от „ФОТО ФАНТАЗИЯ“ ЕООД   ПМС.jpg 25-07-2014
364  блесидж ЕООД ценово предложение ESF-1203-01-07081 July 24th.doc 24-07-2014
365 Кей Ди ценово предложение k_and_d_cenovo.pdf 24-07-2014
366 Публично съобщение за ценови предложения от „ДИАНА 7“ООД   Диана 7.PDF 24-07-2014
367 Публично съобщение за ценови предложения (под 20 000,00 лв.) с предмет: „Извършване на одит по проекта” по ДБФП № BG161PO003-1.2.02-0019-C0001, с бенефициент „Евроконсултантс България С.А.“ АД.   Saobshtenie_cenovi_odit.PDF 24-07-2014
368  Публично съобщение за ценови предложения (под 20 000,00 лв.) в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0324-C0001 с бенефициент „Лаборатория за интегрирани системи - ИСЛ“ ООД - 5 5.7z 24-07-2014
369  Публично съобщение за ценови предложения (под 20 000,00 лв.) в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0324-C0001 с бенефициент „Лаборатория за интегрирани системи - ИСЛ“ ООД - 4 4.7z 24-07-2014
370  Публично съобщение за ценови предложения (под 20 000,00 лв.) в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0324-C0001 с бенефициент „Лаборатория за интегрирани системи - ИСЛ“ ООД - 3 3.7z 24-07-2014
371 Публично съобщение за ценови предложения (под 20 000,00 лв.) в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0324-C0001 с бенефициент „Лаборатория за интегрирани системи - ИСЛ“ ООД - 2  2.7z 24-07-2014
372 Публично съобщение за ценови предложения (под 20 000,00 лв.) в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0324-C0001 с бенефициент „Лаборатория за интегрирани системи - ИСЛ“ ООД - 1  1.7z 24-07-2014
373 Публично съобщение за ценови предложения от „БЕЛВИТ“ ЕООД   BELVIT 2.rar 24-07-2014
374 Публично съобщение за ценови предложения от „БЕЛВИТ“ ЕООД   BELVIT.rar 24-07-2014
375  BG051PO001-4.3.04-0037 - НБУ Publichno suobshtenie_PMS_118_F.doc 23-07-2014
376 Публично съобщение за ценови предложения от „СЪНРЕЙН - НЕДЕЛЧЕВИ“ ЕООД   publichno-suobshtenie-Sunrain-Nedelchevi-Varna.pdf 23-07-2014
377 Публично съобщение за ценови предложения от „НИ-ВЕС 87“ ЕООД   ni-ves 87_cenovo.pdf 23-07-2014
378 Публично съобщение за ценови предложения от „МАЗАЛАТ“ ЕООД   mazalat.pdf 23-07-2014
379 Публично съобщение за ценови предложения от „МАРТЕКС 2“ ООД   Publichno saobshtenie.PDF 23-07-2014
380 Публично съобщение за ценови предложения от „ХУНЕКС-БГ“ ООД   publichno.saobstenie.pdf 23-07-2014
381 Публично съобщение за ценови предложения от „ЕЛЕОРА“ ЕООД   publ.rar 22-07-2014
382 Публично съобщение за ценови предложения от „ВОЛОВАР“ ООД  Публично съобщение.pdf 22-07-2014
383 Пубилчно съобщение по чл.9 , ал. 2 от ПМС 118/2014 г. за ценови предложения във връзка с изпълнение на ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0100-C0001/10.03.2014 с Бенефицент Сдружение "Сдружение за иновации в дистанционното обучение". Scanned-image-9.pdf 22-07-2014
384 Публично съобщение за ценови предложения от „ЕВРОКОХЕЗИЯ” ЕООД   publichno saobshtenie-eurocohezia-2.pdf 22-07-2014
385 Публично съобщение за ценови предложения от „Креактив ПР” ЕООД   Kreaktiv PR - Publichno suobshtenie.pdf 22-07-2014
386 Публично съобщение по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0092-C0001, с бенефициент „Биодринкс“ ООД за ценови предложения (под 20 000,00 лв.) с предмет: „Одит на разходите по проекта”. Syobshtenie.pdf 22-07-2014
387 Публично съобщение за ценови предложения от „САНДЪР 13“ ЕООД   sandur 13.pdf 22-07-2014
388 Публично съобщение за ценови предложения от „АРИСТОН-С“ ООД   IMG.pdf 22-07-2014
389 Публично съобщение за ценови предложения от „АДДРИБЪЛ“ ЕООД  addribul.pdf 22-07-2014
390  Публично съобщение за ценови предложения от "Арт Е-Моушън" ЕООД ArtEMOTION_Public Announcement 1.pdf 22-07-2014
391  Публично съобщение за ценови предложения от "ФАСТ ФУУД ПРОДУКТ" ЕООД fast food.rar 22-07-2014
392  ценово предложение ай ти одит ЕООД it_audit_cenovo.pdf 22-07-2014
393 Публично съобщение за ценови предложения от "ЗОП КОНСУЛТАНТ" ЕООД  zop kons.pdf 21-07-2014
394  Публично съобщение за ценови предложения от „ЗЕЛЕН КВАДРАТ“ ЕООД „ЗЕЛЕН КВАДРАТ“ ЕООД.doc 21-07-2014
395 Публично съобщение за ценови предложения от „ЕЛЕГАНС ИНСПАЙЪРС“ ЕООД elegans.pdf 21-07-2014
396 Публично съобщение в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0260-C0001, с бенефициент „Насвин” ООД по чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/20.05.2014 г. с предмет: "Закупуване и доставка на елементи".   newimage.pdf 21-07-2014
397  Публично съобщение за ценови предложения от "Абагар 2013" ЕООД anagar1.pdf 18-07-2014
398  Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ ВАЛЕРО-ВАЛЕНТИН МИРОСЛАВОВ valerp.pdf 18-07-2014
399  Публично съобщение за ценови предложения от "Красимир Кръстев 2013" ЕООД krastev.pdf 18-07-2014
400  Публично съобщение за ценово предложение от МД Системс ЕООД mdsystem.pdf 18-07-2014
401   Публично съобщение за ценови предложения от "Мобил сервиз 2013" ООД mobil serviz.pdf 18-07-2014
402  Публично съобщение за ценово предложение от ЕТ "Живко Танчев" etan4ev.pdf 18-07-2014
403  Публично съобщение аз ценови предложения от "КРИД" ООД krid.pdf 18-07-2014
404  Публично съобщение за ценово предложение от "МБАЛ АВИС-МЕДИКА" ООД avis.pdf 18-07-2014
405  Публично съобщение за ценови предложения от ИСМАИЛ АХМЕДОВ-ИСМА ЕООД isma.pdf 18-07-2014
406  Публично съобщения за ценови предложения от Витост ЕООД vitost.pdf 18-07-2014
407  Публично съобщение за ценови предложения от „Свети Трифон Зарезан“ ЕООД. sv. t. zarezan.pdf 18-07-2014
408 Публично съобщение за ценови предложения от „Петродент“ ЕООД. Petrodent.pdf 18-07-2014
409 Публично съобщение за ценови предложения от „НОТОРИО“ ЕООД .   Покана_Ноторио ООД.pdf 18-07-2014
410   Публично съобщение за ценови предложения от "ФЕНИКС СМ" ЕООД feniks sm.pdf 18-07-2014
411 Публично съобщение за ценови предложения от „Фортуна Крю” ЕООД Fortuna Crew.pdf 18-07-2014
412  Публично съобщение за ценови предложения от "НК КОНСУЛТ 70" ЕООД nkkons..pdf 18-07-2014
413  Публично съобщение за ценови предложения от „Биовет” АД Biovet.pdf 18-07-2014
414  Публично съобщение за ценово предложение от И АЙ ЕС ДИ ЕООД И АЙ ЕС ДИ ЕООД.pdf 17-07-2014
415  Публично съобщение за ценово предложение от ЕЛЕНА АРТ СТУДИО ЕООД елена арт.jpg 17-07-2014
416 Публично съобщение за ценови предложения от „ БЪЛГАРИЯ СЕНЬОР АСИСТ“ ЕООД .  ПОКАНА ЗА извесие за публична поръчка -.doc 17-07-2014
417  Публично съобщение за ценови предложения от "Риал Сенс" ЕООД rial sens.pdf 17-07-2014
418  Публично съобщение за ценови предложения от "Бургаска газова компания" ЕООД gascompany.pdf 17-07-2014
419  Публично съобщение за ценови предложения от "ЙОВИ-СЙ-2012"ЕООД jovi.pdf 17-07-2014
420  Публично съобщение за ценови предложения от "Глобал Клийн" ЕООД global kliin.pdf 17-07-2014
421 Публично съобщение за ценови предложения от "ДИАНА 7" ООД DIANA7.PDF 17-07-2014
422   Публично съобщение за ценови предложения от "Рока България" АД roka.pdf 16-07-2014
423   Публично съобщение за ценови предложения от "НК КОНСУЛТ 70" ЕООД nk kons..pdf 16-07-2014
424   Публично съобщение за ценови предложения от "НК КОНСУЛТ 70" ЕООД nk konsult 70.pdf 16-07-2014
425  Публично съобщение за ценови предложения от КОРЕКТА ЕООД korekta.pdf 16-07-2014
426  Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "Стейси-Силвия Георгиева" stacy.pdf 16-07-2014
427  Публично съобщение за ценови предложения от "ДАРИО ЧЕРАКЧИЕВ БЕТОН-1970" ЕООД beton.pdf 16-07-2014
428  Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "Петя Дерменджиева-Петя" etpetya.pdf 16-07-2014
429 Публично съобщение за ценови предложения от „Вкусотека„ ЕООД . ценово предложение.pdf 16-07-2014
430 Публично съобщение за ценови предложения от „НК КОНСУЛТ 70 „ЕООД .  ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.docx 16-07-2014
431  Калинови 2003 Калинови 2003.rar 15-07-2014
432 Публично съобщение за събиране на ценови предложения по договор за БФП BG161PO003-1.2.02-0019-С0001 с бенефициент "Евроконсултантс България С.А." АД  Saobshtenie_cenovi.PDF 16-07-2014
433  ЕТ Магик-Магдалена Стоянова публично съобщение.jpg 15-07-2014
434 Публично съобщение за ценови предложения от "ИНТЕРГРЕЙД ТРАВЪЛ " ЕООД Intergreyd_travel_cenovo.pdf 15-07-2014
435   Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "ВЕСТ-ВЕЛИЧКА СТОЙЧЕВА" Vest2.pdf 15-07-2014
436   Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "ВЕСТ-ВЕЛИЧКА СТОЙЧЕВА" Vest1.pdf 15-07-2014
437  Публично съобщение за ценови предложения от "Вестива" ЕООД. vestiva.pdf 15-07-2014
438  Публично съобщение за ценови предложения от "БИОВЕТ" АД. biovet ad.pdf 15-07-2014
439  Публично съобщение за ценови предложения от "ДИДИСТА 69" ЕООД. didista 69.pdf 15-07-2014
440  Публично съобщение за ценови предложения по чл.9 (2) от ПМС 118/2014г по ДБФП BG161PO003-2.4.01-0050-С0001 с бенефициент "Строителен клъстер Монтана" ООД Публично съобщение за ценови предложения_GC 2.4.01-0050-C0001_SKM Ltd.pdf 16-07-2014
441  Воловар ЕООД Публично съобщение.pdf 11-07-2014
442  Публично съобщение за ценови предложения от ИНТЕНСО 2012 ООД intenso2012.pdf 15-07-2014
443  Публично съобщение за ценови предложения от ИНТЕНСО ООД intenso.pdf 15-07-2014
444  Публично съобщение за ценови предложения от АРТСТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД artstroy1.pdf 15-07-2014
445  Публично съобщение за ценови предложения от "Емануил 2013" ЕООД emanuil1.pdf 15-07-2014
446  Публично съобщение за ценови предложения от "ВАРЕС" ЕООД vares.pdf 15-07-2014
447  "Персона Грата" ЕООД - 1203-07-13019 [Untitled]_2014071411352100.pdf 11-07-2014
448 Публично съобщение за ценови предложения от "ЕВРОКИК КОНСУЛТ" ЕООД.   Publ syobstenie Eurokik.PDF 14-07-2014
449 Публично съобщение за ценови предложения на Институт "Отворено общество"-София obqvlenie_dimitrov.jpg 14-07-2014
450  Публично съобщение за ценови предложения от „БАТБАЯН“ ЕООД . SCX-4623_20140711_13573801.pdf 14-07-2014
451 Публично съобщение за ценови предложения от „ЕМАНУИЛ 2013“ ЕООД .   ЕМАНУИЛ 2013 -.docx 14-07-2014
452 Публично съобщение за ценови предложения от „АРС-21“ ЕООД.   ПСЦП_чл.9_ал.2_1.pdf 14-07-2014
453 Публично съобщение за ценови предложения от „МИГ 56“ ЕООД.   mig56.rar 14-07-2014
454  Публично съобщение за ценови предложения от "ТРИЛОК" ЕООД trilok.pdf 14-07-2014
455 Публично съобщение за ценови предложения от "ВОЛОВАР" ООД.   Публично съобщение.pdf 14-07-2014
456  Публично съобщение за ценови предложения от "НИТ-ЕКС" АД Nit-eks.rar 14-07-2014
457  Публично съобщение за ценови предложения от "ПЗИ 2013" ЕООД PZI 2013.pdf 14-07-2014
458 Публично съобщение за ценови предложения от "ЕНЕРГОРЕМОНТ КОЗЛОДУЙ" ЕООД. Ценово предложение по проект 10.07.14.pdf 14-07-2014
459 Публично съобщение за ценови предложения от "Благоустройство и комунално стопанство"ЕАД  bks.pdf 14-07-2014
460 Публично съобщение за ценови предложения от "Фортуна - Дулово" ЕООД fortuna d.pdf 14-07-2014
461 Публично съобщение за ценови предложения от "НЕДЕЛНИК М" ЕООД  nedelnik m.pdf 14-07-2014
462  Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "ИНМА - МАРИЯ ТЕОДОСИЕВА" inma-maria teodosieva.pdf 14-07-2014
463  Публично съобщение за ценови предложения от "В ФРУКТ КЪМПАНИ" ЕООД v frukt kumpani.pdf 14-07-2014
464 Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "ТЕДИС - ГЕРГАНА АСЕНОВА" .   tedis.pdf 14-07-2014
465  Публично съобщение за ценови предложения от "ЛМ Строй" ЕООД lm stroi.pdf 14-07-2014
466  Публично съобщение за ценови предложения от "НИТЕКС 96" АД nitex.pdf 14-07-2014
467  Публично съобщение за ценови предложения от "ПЗИ" 2013" ЕООД pzi.pdf 14-07-2014
468  Публично съобщение за ценови предложения от "САН ЛУКА" ЕООД sanluka.pdf 14-07-2014
469  Публично съобщение за ценови предложения от "ЕЛБИС 63" ЕООД elbis 63.pdf 14-07-2014
470 Публично съобщение за ценови предложения (под 20 000,00 лв.) с предмет: „Дейности за защита на интелектуалната собственост” в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0092-C0001 на "Биодринкс" ООД. Краен срок за събиране на оферти - 17.07.2014 г. Syobshtenie.pdf 14-07-2014
471 Публично съобщение за ценови предложения от "БЕЛВИТ" ЕООД.   ONIKS.rar 14-07-2014
472  Публично съобщение за ценови предложения от "ТРАВЕЛ НОНСТОП" ЕООД travel nonstop.pdf 14-07-2014
473 Публично съобщение за ценови предложения от "Зенви" ЕООД  zenvi.pdf 14-07-2014
474 Публично съобщение за ценови предложения от "Еврокохезия" ЕООД  evrokohezia.pdf 14-07-2014
475 Публично съобщение на бенефициент „Интел Енерджи“ ЕООД по ДБФП № BG 161PO003-1.1.05-0032-C0001 с предмет: „Предоставяне на консултантски и юридически услуги по защита на интелектуалната собственост на национално и международно равнище на иновативния проду 1.1.05-0032_Intel Energy EOOD_konsultantski i yuridicheski uslugi za patent.pdf 14-07-2014
476 Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "Нова земя - Даниел Йорданов".   публично_съобщение_за_ценово_предложение-ESF-1203-09-15003.pdf 11-07-2014
477 BG051PO001-7.0.07-0275-C0001 cenovo_predlojenie_0275.pdf 11-07-2014
478 Публично съобщение за ценови предложения от "ЕЛБОРИНА" ЕООД.   elbolina.rar 11-07-2014
479 Публично Съобщение за ценови предложения (под 20 000,00 лв.) с предмет: „Изработване на техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт” по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0039-C0001 на "МАСМЕДИА" ЕООД. Краен срок за събиране на оферти - 14.07. massmedia-pub-4.pdf 11-07-2014
480 Публично Съобщение за ценови предложения (под 20 000,00 лв.) с предмет: „Изработване на икономическа и финансова оценка на разработвания по проекта иновативен продукт” по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0039-C0001 на "МАСМЕДИА" ЕООД. Краен срок за събиране на оф massmedia-pub-3.pdf 11-07-2014
481  Публично Съобщение за ценови предложения (под 20 000,00 лв.) с предмет: „Извършване на одит на проекта” по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0039-C0001 на "МАСМЕДИА" ЕООД. Краен срок за събиране на оферти - 14.07.2014 г. massmedia-pub-2.pdf 11-07-2014
482  Публично Съобщение за ценови предложения (под 20 000,00 лв.) с предмет: „Организиране на посещение на изложение/конференция” по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0039-C0001 на "МАСМЕДИА" ЕООД. Kраен срок за събиране на оферти - 14.07.2014 г. massmedia-pub-1.pdf 11-07-2014
483  Публично съобщение за ценови предложения от "Артстрой инвест" ЕООД artstroy.pdf 11-07-2014
484  Публично съобщение за ценови предложения от "Бис инженеринг-2000" ЕООД ISUN_publ_sobstenie_Бис инженеринг.jpg 11-07-2014
485  Публично съобщение за ценови предложения от "Еврокик консулт" ЕООД publ_syobstenie ESF-1203-03-02154.PDF 11-07-2014
486  Публично съобщение за ценови предложения от "Грийн Мания" ЕООД green mania.pdf 10-07-2014
487  Публично съобщение за ценови предложения от АДСМ ЕООД adsm.pdf 10-07-2014
488  Публично съобщение за ценови предложения от "ЦВЕТЯ ЗА ВАС" ЕООД cvetja.pdf 10-07-2014
489  Публично съобщение за ценови предложения от "Околчица" АД okol4ica.pdf 10-07-2014
490  Публично съобщение за ценови предложения от "ИНФО СЪРВИС-РУСЕ" ООД infoservice.pdf 10-07-2014
491  Публично Съобщение за ценови предложения от "Калинови 2003" ООД kalinovi1.pdf 09-07-2014
492  Публично съобщение за ценови предложения от "Калинови 2003" ООД kalinovi.pdf 09-07-2014
493  Публично съобщение за ценови предложения от Оли Ан ЕООД olian.pdf 09-07-2014
494 Публично съобщение за ценови предложения от "Кандино Варна" ЕООД.  Ценово предложение.pdf 09-07-2014
495  Публично съобщение за ценови предложения от "Ателие Сфера-Арт" ЕООД Публично съобщение Ателие Сфера-Арт.rar 09-07-2014
496 Публично съобщение за ценови предложения от "КАМОР-88" ЕООД.   kamor.pdf 09-07-2014
497 Публично съобщение за ценови предложения от "НОТОРИО" ООД.   НОТОРИО ООД.pdf 09-07-2014
498  Публично съобщение за ценови предложения от ""Елима ДП" ЕООД elima.pdf 09-07-2014
499 Публично съобщение за ценови предложения от "АДВЕНТКОНСУЛТ13" ЕООД.   Publichna_pokana_PMS_118.docx 09-07-2014
500 Публично съобщение за ценови предложения от "ВН ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД.   cenovo_predlogenie_toner_VN_Tehnology_09_07_14.jpeg 09-07-2014
501  Публично съобщение за ценови предложения от "БИОДЕСС" ЕООД. fail.pdf 09-07-2014
502  Публично съобщение за ценови предложения от "Вкусотека" ЕООД ценови предложения Вкусотека ЕООД.pdf 09-07-2014
503 Публично съобщение за ценови предложения от "Елборина" ЕООД  Elborina.rar 09-07-2014
504 Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "ДЕВА СТИЛ-ЕМИЛИЯ ВЛАДОВА"  deva.pdf 08-07-2014
505  Публично съобщение за ценови предложения от "ПРОДУЦЕНТСКА КЪЩА ОНИКС ДИДЖЕЙ" ЕООД onixdg2.pdf 08-07-2014
506  Публично съобщение за ценови предложения от "АДРИЯ" ЕООД adria.pdf 08-07-2014
507  Публично съобщение за ценови предложения от "БЕНОНИ КОМЕРС" ЕООД benoni.pdf 08-07-2014
508  Публично съобщение за ценови предложения от Глобал Клийн ЕООД globalclean.pdf 08-07-2014
509  Публично съобщение за ценови предложения от "АТАЗОК" ООД atazok.pdf 08-07-2014
510   Уеб Видео БГ ЕООД уеб видео.rar 08-07-2014
511 Публично съобщение за ценови предложения от "КРЕАТИВ-2013" ЕООД  kreativ 2013.pdf 08-07-2014
512  Публично съобщение за ценови предложения от "РЕВЕРИ" ЕООД reveri.rar 08-07-2014
513  Публично съобщение за ценови предложения от "Л - ПИ" ЕООД l-pi.pdf 08-07-2014
514  Публично съобщение за ценови предложения от "БЪРЗ КОНСУЛТ" ЕООД burz konsult.pdf 08-07-2014
515 Публично съобщение за ценови предложения от "СЦИЛА 80" ЕООД  scila 80.pdf 08-07-2014
516 Публично съобщение за ценови предложения от "НЮ ГРАФИКС РУСЕ" ЕООД  new grafiks.pdf 08-07-2014
517 Публично съобщение за ценови предложения от "Дейнамикс" ЕООД  deinamiks.pdf 08-07-2014
518  Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "Арабов-Стоян Арабов" arabov.pdf 08-07-2014
519  Публично съобщение за ценови предложения от "ХАЛФОРД" ЕООД halford.pdf 08-07-2014
520 Публично съобщение за ценови предложения от Фригопан ООД  frygopan.pdf 08-07-2014
521  Публично съобщение за ценови предложения от Рукая ЕООД rukaja.pdf 08-07-2014
522 Публично съобщение за ценови предложения от "Винарна Чорбаджаков" ЕООД  vinarna chorbadjakov.pdf 08-07-2014
523  Публично съобщение за ценови предложения от "КИКИ - РИКИ - Илиян Каменов" ЕТ kiki riki.pdf 08-07-2014
524  Публично съобщение за ценови предложения от "ЗДЕКОР" ЕООД.  Съобщение - 3Декор.jpg 07-07-2014
525  Ценова оферта на Пешкова 2011 ЕООД peshkova.pdf 04-07-2014
526 Ценови оферти на ЕТ Стейси-Силвия Георгиева et steisi-silvia geogieva.pdf 02-07-2014
527  Публично съобщение за ценови предложения от "ВАСИЛЕВ-92" ЕООД vasilev.pdf 07-07-2014
528 Публично съобщение за ценови предложения от "Венис груп" ЕООД  Венис груп - ESF-1203-03-02100 - Публично съобщение за ценово предложение - финален вариант.pdf 07-07-2014
529  Публично съобщение за ценови предложения от "Си Консултинг Хаус" ЕООД si consulting haus.pdf 07-07-2014
530  Публично съобщение за ценови предложения от "Знание плюс - Монтана" ЕООД znanie.pdf 07-07-2014
531  Публично съобщение за ценови предложения от "НЮ ИНТУИШЪН" ЕООД newin.pdf 07-07-2014
532  Публично съобщение за ценови предложения от Елборина ЕООД elborina.pdf 07-07-2014
533  Публично съобщение за ценови предложения от "ФОРМИ МЕТАЛ-ЩЕРЕВ" ЕООД cenova oferta.rar 07-07-2014
534 Документация по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0092-C0001 на "Биодринкс" ООД - Съобщение за ценови предложения (под 20 000,00 лв.) с предмет: „Участие на изложение в Англия”.   Syobshtenie-Biodrinks.pdf 07-07-2014
535 Публично съобщение за ценови предложения - "Артлайн" ЕООД  Artline.pdf 07-07-2014
536 Публично съобщение на "Плазма Контрол" ООД, ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0289-C0001 за ценови предложения за Създаване на Интернет страница за популяризиране на разработения иновативен процес "Енергоефективно управление на дуплекс процеси за нанасяне на тънки Публично съобщение за изработване на Интернет страница.PDF 07-07-2014
537 Публично съобщение на "Плазма Контрол" ООД, ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0289-C0001за ценови предложения с предмет: "Разработване на финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния процес "Енергоефективно управление на дуплекс процеси за Публично съобщение за изработване на финансови и маркетингови планове.PDF 07-07-2014
538 Публично съобщение за ценови предложения от "ЕЛ ТЕРМО" ЕООД.   el termo.pdf 04-07-2014
539 Публично съобщение за ценови предложения от "НИ-ВЕС 87" ЕООД  ni ves 87.pdf 04-07-2014
540  Публично съобщение за ценови предложения от "Фортуна - Дулово" ЕООД fortuna dulovo.pdf 04-07-2014
541  Публично съобщение за ценови предложения от АРТ ОРНАМЕНТ ЕООД art.pdf 04-07-2014
542  Публично съобщение за ценови предложения от "МУК България" ЕООД MUK Bulgaria.pdf 04-07-2014
543 Публично съобщение по ДБФП № BG161PO003-1.1.06-0001-C0001 на бенефициент „И Ар Пи България“ ООД с предмет: "Закупуване на компютърни и офис консумативи".  Materiali-publ.saobshtenie.7z 07-07-2014
544 Публично съобщение по ДБФП № BG161PO003-1.1.06-0001-C0001 на бенефициент „И Ар Пи България“ ООД с предмет: "Разработване на дизайн и изработване на табели за визуализация на проект".  Vizualizacia-publ.saobshtenie.7z 07-07-2014
545 Публично съобщение за ценови предложения от "НАПРАВЕНО С ЛЮБОВ" ЕООД.  nl.pdf 04-07-2014
546  Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "Емануил-Мирослав Атанасов" emanuil.pdf 04-07-2014
547  Публично съобщение за ценови предложения от EТ "Наслада - Соня Илиева" naslada.pdf 04-07-2014
548  Публично съобщение за ценови предложения от "ПОЗИТИВ КОНСУЛТ" ЕООД positiv.pdf 04-07-2014
549  Публично съобщение за ценови предложения от "БДА БЛЕСС ЕООД" bless.pdf 04-07-2014
550  Публично съобщение за ценови предложения от "Еделвайс 64" ЕООД edelweis.pdf 04-07-2014
551  3Д АРТ ПРИНТ РЕШЕНИЯ ЕООД Publ predlojenie.pdf 04-07-2014
552  Консорциум Екологичен Завод ДЗЗД Публично съобщение за ценово предложение ДЗЗД КЕЗ.pdf 03-07-2014
553  ИКА Мебел Дизайн Публично съобщение по чл.9 ал.2 от ПМС 118.pdf 03-07-2014
554  По проект BG051РО001 - 2.3.03-0708-C001 „Подобряване условията на труд в „Строително-предприемачески холдинг” ЕООД” по договора за безвъзмездна финансова помощ: ESF-2303-01-07039 DOC125.pdf 03-07-2014
555  Публично съобщение за ценови предложения от Юролинкър ЕООД Публична покана Юролинкър ЕООД от 03.07.2014 и Известие 8 от 03.07.2014.pdf 03-07-2014
556 Публично съобщение за ценови предложения от "ИКА МЕБЕЛ ДИЗАЙН" ЕООД  ika mebel dizain.pdf 03-07-2014
557  Публично съобщение за ценови предложения от" Глория Бюти" ЕООД Глория Бюти ЕООД Договор №ESF-1203-03-13019.PDF 03-07-2014
558  Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "Контрол-Кръстина Дойчева" control.pdf 03-07-2014
559  Публично съобщение за ценови предложения от "ЕКОФРУТ" ООД. ekofrut.pdf 03-07-2014
560  Публично съобщение за ценови предложения от Ти енд Ди Господинови ООД tandd.pdf 03-07-2014
561 Публично съобщение за ценови предложения от ЕТ "НГ-Недко Георгиев"  ng.pdf 03-07-2014
562 Публично съобщение за ценови предложения от "ЗММ ВРАЦА" АД.   zmm.pdf 03-07-2014
563  Публично съобщение за ценови предложения от "ВИКТОРС 11" ЕООД viktors 11.pdf 03-07-2014
564  Публично съобщение за ценови предложения от "ОФИСМЕЙТ" ЕООД. ofismait.pdf 03-07-2014
565  Публично съобщение за ценови предложения от "ВИКТОРИЯ ДИЗАЙН СОФТ" ЕООД viktoria dizain soft.pdf 03-07-2014
566 Публично съобщение за ценови предложения от "ВЕМИНА МЕБЕЛ" ЕООД. vemina.pdf 03-07-2014
567  Публично съобщение за ценови предложения от "ДАНАЯ - 13" ЕООД danaq 13.pdf 03-07-2014
568  Публично съобщение за ценови предложения от "ЗД АКАУНТ" ЕООД zd akaunt.pdf 03-07-2014
569 Публично съобщение за ценови предложения от "БДА БЛЕСС" ЕООД.   bda bles.pdf 03-07-2014
570  Публично съобщение за ценови предложения от "Уайлд Уест" ЕООД Public_WW 2.pdf 03-07-2014
571  Публично съобщение за ценови предложения от Виктрон ЕООД cenovo.pdf 03-07-2014
572 Публично съобщение за ценови предложения от "Идеал Стандарт - Видима" АД ideal standart-vidima.pdf 03-07-2014
573  Публично съобщение за ценови предложения от "ХАП-13" ЕООД hap 13.pdf 03-07-2014
574 Публично съобщение за ценови предложения съгласно чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118/2014 г. по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0102-С0001 на "3Д СОФТ СЪЛЮШЪНС" ООД с предмет: „Извършване на отговорни тествания на опитния образец на ИСАК-ФСС“.   3DSoft_Saob6tenie_30062014.pdf 03-07-2014
575  BG051PO001-7.0.07-0067-C0001_001 - Сдружение "Знам и мога" Publichno_suobstenie_znamimoga_02july2014.pdf 02-07-2014
576  Ценово предложение на Еко Конструкт ЕООД еко.rar 01-07-2014
577  Ценово предложение на Изидара ЕООД Cenovi predloveniq_Izidara.pdf 01-07-2014
578   Ценово предложение на ЕТ "ЕСКО - ЕСЕН ЕРТАН" ПубличноСъобщение.pdf 01-07-2014
579  BG051PO001-3.1.07-0029 - ВСУ „Черноризец Храбър“ BG051PO001-3.1.07-0029_001.pdf 01-07-2014
580 Публично съобщение за ценови предложения от "ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА - ТУМБЕЛИНА" ООД.   ESF-1203-03-02149.pdf 01-07-2014
581 Публично съобщение за ценови предложения от "ЕЛБОРИНА" ЕООД.  публично съобщение ЕЛБОРИНА ЕООД.pdf 01-07-2014
582  Ценово предложение на Проект консулт 59 ЕООД Публично съобщение за ценово предложение_20 май 2014.pdf 30-06-2014
583  Публично съобщение за ценово предложение на "Шамбала медиа" ЕООД shambala media eood.pdf 01-07-2014
584 бис инженеринг- ценово предложение Публично съобщение Бис Инженеринг за изготвяне на стратегия 2.jpg 30-06-2014
585 Публично съобщение за ценово предложение на "Спортуна" ЕООД  sportuna eood.pdf 30-06-2014
586  Стоянови 09 ценово предложение Публично съобщение СТОЯНОВИ 09 ЕООД.pdf 30-06-2014
587  трите жабчета - ценово предложение 3_jab4eta_cenovo_predlojenie.rar 30-06-2014
588   Публично съобщение за ценово предложение на ET "Петър Петров-1991". scan0018.pdf 30-06-2014
589  Публично съобщение за ценово предложение на "Офисмейт" ЕООД. ofismeit eood cenovo.pdf 30-06-2014
590 Публично съобщение по проект с референтен 2(4i), MIS ETC code 325 - CBC LIVE under Romania-Bulgaria 2007 - 2013 Cross-border cooperation Programme. PublichnoSyobshtenie_IdeinSociety.pdf 27-06-2014
591 стеди българия - ценово предложение Cenovo predlojenie_stedi_bulgaria.pdf 27-06-2014
592   Публично съобщение за ценово предложение на "Черен бик" ЕООД. Cheren_bik_Publ.pdf 27-06-2014
593  ит одит-ценово предложение it_audit_eood_cenovo.rar 26-06-2014
594 Публично съобщение по чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/20.05.2014 г. с предмет: "Оптимизиране на интернет страницата на клъстера". Съобщението е изготвено в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0091-C0001, с бенефициент Сдружение "Аутомотив Клъстер България". ACB_publichno saobshtenie_web page.pdf 27-06-2014
595  Публично съобщение по чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/20.05.2014 г. с предмет: "Канцеларски материали". Съобщението е изготвено в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0091-C0001, с бенефициент Сдружение "Аутомотив Клъстер България". ACB_publichno saobshtenie_stationery.pdf 27-06-2014
596 Публично съобщение по чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/20.05.2014 г. с предмет: "Разработване на обща стратегия за развитие и маркетингова стратегия на клъстера". Съобщението е изготвено в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0091-C0001, с бенефициент Сдружение ACB_publichno saobshtenie_strategies.pdf 27-06-2014
597  джъст ем- ценово предложение TsPr_ESF-1203-09-12031.pdf 26-06-2014
598 Публично съобщение за ценови предложения от "МЕТОДИ ПАСКАЛЕВ" ЕООД.   I-ESF-1203-06-11091.pdf 26-06-2014
599 Публично съобщение за ценови предложения от "ТАЙМС ТРАНСЛЕЙТ КЪМПАНИ" ЕООД.   taims.pdf 26-06-2014
600 Съобщение за събиране на ценови предложения, с предмет: "Доставка и монтаж на професионална фурна(пекарна) на две нива и на газова скара с вулканични камъни". В изпълнение на ДБФП № BG161PO003-2.3.02-0225-C0001 с бенефициент "Д и К " ООД Съобщение.pdf 26-06-2014
601  фото- фантазия- ценово предложение ПМС-ФОТО ФАНТАЗИЯ ЕООД (2).jpg 26-06-2014
602  фортуна крю - ценово предложение Publichno zaobshtenie_Fortuna crew.pdf 26-06-2014
603  ос-12- ценово предложение os_12_cenovo.rar 26-06-2014
604  унипринт-ценово предложение uniprint_serviz_cenovo_predlo.rar 26-06-2014
605 бис инженеринг- ценово предложение Публично съобщение Бис Инженеринг за изготвяне на стратегия.jpg 26-06-2014
606  каради мода- ценово предложение karadi_moda_cenovo.rar 25-06-2014
607 Публично съобщение за ценови предложения от "МИТКОЛОР" ЕООД.  mitkolor.pdf 25-06-2014
608 Публично съобщение за ценови предложения от "РАЙКОВ СЕРВИЗ" ООД.  Публично съобщение.pdf 25-06-2014
609 Публично съобщение за ценови предложения от "ЗВЕНО АЛФА СОД" ЕООД.  Publichno_syobshtenie_za_cenovo_predlojenie.pdf 25-06-2014
610 райков сервиз- ценово предложение raikov_serviz_cenovo.pdf 24-06-2014
611  Публично съобщение за ценови предложения от "М ЕНД ТСС" ЕООД. I-ESF-2203-06-11007.pdf 24-06-2014
612  ноторио оод, ценово предложение Publichno suobshtenie - NOTORIO OOD.pdf 24-06-2014
613 Рубик-1, ценово предложение Publichno suobshtenie - RUBIK 1 EOOD.pdf 24-06-2014
614 елена арт студио - ценово предложение ценово предложение elena art studio.jpg 24-06-2014
615  ценово предложение- харизма Публ. съобщение по проект BG051PO001-1.2.03-1296 ОПРЧР_harizma.pdf 24-06-2014
616  Публично съобщение за ценови предложения от "АЛИЯ И М" ЕООД. aliq.pdf 24-06-2014
617 Публично съобщение за ценови предложения от "ВЕНИ ЛОМ" ЕООД.  veni lom.pdf 24-06-2014
618 Публично съобщение за ценови предложения от "СПОРТУНА" ЕООД.  sportuna.pdf 24-06-2014
619 Публично съобщение за ценови предложения от "ДИМИТЪР МАДЖАРОВ-2" ЕООД. dimitur madjarov.pdf 24-06-2014
620  грифит офис-ценово предложение grifit_office_cenovo.pdf 24-06-2014
621  инфинити - ценово предложение infinity_cenovo.jpg 24-06-2014
622  дима трейд 2012- ценово предложение Publichno suobshtenie - Dima Treid 2012 EOOD.pdf 24-06-2014
623  Дина Тийм- ценово предложение dina_team_cenovo.pdf 24-06-2014
624 Рузовима- ценово предложение ruzovima_cenovo_1.doc 24-06-2014
625  София сънлайт ценово предложение publichno ESF-1203-01-04048..pdf 23-06-2014
626  уебдеб-ценово предложение wed_cenovo.rar 23-06-2014
627  варна фюжън енд кетъринг- ценово предложение varna_fusion_and_catering.rar 23-06-2014
628  тони и дани ООД - ценово предложение Cenovo predlogenie_TONIDANI.rar 23-06-2014
629  Дарви ЕООД- ценово предложение darvi_ood_cenovo.pdf 23-06-2014
630  ева комерс-ценово предложение Pokana_Eva Komers-12_eva_komers.pdf 20-06-2014
631  Ра-хел 1 ценово предложение BG051PO001-1_2_03-1338_ra-hel_1.pdf 20-06-2014
632  Рубик-1, ценово предложение rubik_1_cenovo.pdf 20-06-2014
633  Публично съобщение за ценово предложение на "УАЙЛД УЕСТ" ЕООД. Public_UAILD_UEST_20_06_2014.pdf 20-06-2014
634  Стодел -БГ ЕООД, ценово предложение stodel_cenovo.pdf 20-06-2014
635  Декорела ООД ценово предложение dekorela_cenovo.pdf 20-06-2014
636   2014.06.16_Процедурен наръчник_изм.7_раздел1-5.rar 19-06-2014
637 Ценово предложение "Виавери" Publichna pokana Viaveri ltd.pdf 19-06-2014
638   c2.pdf 19-06-2014
639   cenevo1.pdf 19-06-2014
640  Публично съобщение за ценово предложение на "Евроконсулт 2014-2020". publ saobshtenie3-evroconsult 2014-2020.pdf 19-06-2014
641  Публично съобщение за ценови предложения по договор за бфп ESF-1203-06-11051 I-ESF-1203-06-11051.pdf 19-06-2014
642 Русенска Търговско – Индустриална Камара представя публични съобщения за ценови предложения по проект No 2(4i)-1.2-1 Cross Border Cooperation Live Interconnection Video conferencing Network, MIS-ETC Code 325 по Програмата за трансгранично сътрудничество BGRO-325.rar 19-06-2014
643  Публично съобщение за ценово предложение на "СТОДЕЛ-БГ" ЕООД Публично съобщение за ценово предложение -20001.pdf 18-06-2014
644  Публично съобщение за ценово предложение на "АМРИТА-МН" ЕООД publichno saobshtenie-amrita-MN EOOD.pdf 17-06-2014
645   1203-06-11051.pdf 18-06-2014
646   публично съобщение за ценово предложение ESF-1203-09-15003.zip 18-06-2014
647   Публично съобщение за ценово предложение -3, по проект "Създаване на условия за безопасен труд във Варна меритайм" ООД varna_maritime_c_3.pdf 17-06-2014
648  Публично съобщение за ценово предложение -2, по проект "Създаване на условия за безопасен труд във Варна меритайм" ООД varna_maritime_c_2.pdf 17-06-2014
649  ESF-1203-03-14010 - ЕТ "Петър Петров - 1991" scan0017.pdf 17-06-2014
650  ESF-1203-03-02109 - "БИС ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ЕООД Публично съобщение Бис Инженеринг за закупуване на компютри.PDF 17-06-2014
651  ESF-1203-03-02123 - "Батбаян" ЕООД SCX-4623_20140617_09593501.pdf 17-06-2014
652  Публично съобщение за ценови предложения по проект BG051PO001-1.1.13-0148 "Козметично ателие "БЕТИ-ОРВА"" beti-orva.pdf 17-06-2014
653  Ценово предложение по проект BG051PO001-1.2.03-1008 - C0001 "Създаване на инфо турист офис" ЕООД - бюро за квартирни и туристически услуги ESF-1203-03-02082_info_tourist_office.pdf 17-06-2014
654   ESF-1203-03-02142.PDF 17-06-2014
655  Ценово предложение по проект BG051PO001-1.2.03-1404 - Създаване на студио за масажи и ароматерапия - Алия и М ЕООД ESF-1203-03-02132_alia_m.pdf 17-06-2014
656  Публично съобщение за ценово предложение по проект BG051PO001-1.2.03-0425 zrv_cenovo.pdf 17-06-2014
657  Публично съобщение за ценово предложение по проект "Създаване на фирма търгуваща с кафе и топли напитки чрез вендинг автомати на самообслужване, договор ESF - 1203-09-12013" cenovo predlogenie.pdf.docx 17-06-2014
658   cenovo_predlogenie_korpus_VN_Tehnology_17_06_14.jpeg 17-06-2014
659  Публично съобщение за ценови предложения, проект BG051PO001- 1.2.03- 2039 - C0001, "Стартиране на самостоятелна стопанска дейност на Александрина текс ЕООД" Договор ESF - 1203-05-05014 alexandrina_tex_cenovo_predlojenie.pdf 17-06-2014
660   ESF-1203-03-02154.PDF 17-06-2014
661  Ценово предложение по проект BG051PO001-1.2.03-1171 -Създаване на ЕНДИПИ Систем ЕООД - Мултимедийно студио за видеообработка", Договор за бфп ESF-1203-03-02115 ЕНДИПИ СИСТЕМ _ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.pdf 17-06-2014
662   porucka.pdf 16-06-2014
663   Ekopharma.zip 16-06-2014
664  Публично съобщение за ценови оферти на "Чех Пласт" ООД publichno_CHEH_PLAST.pdf 16-06-2014
665 Покани за ценови предложения на "МН БЛАСТ" ЕООД. invit_MN_BLAST_16_06_2014.pdf 16-06-2014
666  Публично съобщение за ценово предложение на "МАК" АД. publichno_MAK_razhodi_odit_10_06_2014.pdf 16-06-2014
667  Публично съобщение за ценово предложение на "ФЕБОС" ЕООД. Public_Saobshtenie_FEBOS_10_06_2014.pdf 16-06-2014
668  Ценово предложение на "Сигнализация" ООД Cenovo predlojenie_Signalizacia OOD.pdf 13-06-2014
669  BG051PO001-1.2.03-1433_001 - "Мела комерс" ЕООД BG051PO001-1.2.03-1433_001.zip 13-06-2014
670  ESF-1203-05-05017 - "Лондон Бий" ЕООД ESF-1203-05-05017.zip 13-06-2014
671  Публично съобщение на "Еникра" ЕООД ENIKRA_dostavka_konsumativi.pdf 13-06-2014
672  Публично съобщение "Гранд Хотел Варна" GRAND_HOTEL_VARNA_12_06_2014.pdf 12-06-2014
673  Публично съобщение на "Автосервиз Марковски" ЕООД AVTOSERVIZ_MAROVSKI_12_06_2014.pdf 12-06-2014
674  Публично съобщение за ценово предложение по проект BG051PO001-1.2.03-1813 "Арт център - екстериорен дизайн" valdeks_ms_cenovo predlojenie.rar 12-06-2014
675  Доставка на материали и консумативи MEDIKAL_KONSULT_dostavka_materiali_konsumativi.pdf 11-06-2014
676  Изработка на "СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИКАЛ КОНСУЛТ СТМ ЕООД, 2014-2017год./мерки за реализиране/едногодишен план програма" MEDIKAL_KONSULT_strategiq_razvitie.pdf 11-06-2014
677  Доставка на компютърна техника, приложен софтуер и офис оборудване MEDIKAL_KONSULT_dostavka_ofis_oborudvane.pdf 11-06-2014
678   Public_Announce_Rapahel Consul_Corrected.pdf 11-06-2014
679   Publichno_saobstenie_AM.pdf 11-06-2014
680   Publichno_saobstenie_AT.pdf 11-06-2014
681  Публично съобщение за ценово предложение по проект "Създаване на условия за безопасен труд във Варна Меритайм ООД " Договор ESF-2303-03-02019 varna_maritime_cenovo_predlojenie.pdf 11-06-2014
682  BG051PO001-2.3.03-1025-C001 - Барфус ООД публично съобщение по чл 9 ал 2 ПМС 118 Барфус ООД.pdf 10-06-2014
683  Ценово предложение по проект BG051PO001-2.2.03-0072 - "На път- за развитие на селските райони, повишаване на производителността и насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда " ves_ood_cenovo_predloj.pdf 09-06-2014
684  Ценово предложение по проект BG051PO001-1.2.03-2191 "Създаване на търговски обект кафе аперитив Мишел" Договор за БФП ESF-1203-08-07012 ESF-1203-08-07012_cenovo_predlojenie_1.pdf 04-06-2014
Номер Описание Файл Публикуван

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.