wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кърджали 153

ОИЦ-Кърджали отчете успешна дейност

Над 700 въпроса, свързани с възможностите, които предоставят оперативните програми на Европейския съюз, са отправени през 2018 година към експертите от Областния информационен център Кърджали. По голямата част от тях…

Продължава...

ОИЦ – КЪРДЖАЛИ ЗАВЪРШИ УСПЕШНО ВТОРИЯ ЗА ГОДИНАТА ЦИКЪЛ ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

С проведената среща в община Момчилград екипът на Областен информационен център-Кърджали приключи поредния цикъл от информационни събития в областта. Участници в срещите бяха представители на общинските администрации, бизнеса, неправителствени организации,…

Продължава...

Информационна среща с младежи от община Черноочене проведе екипът на ОИЦ-Кърджали

На 06.12.2018 г. (четвъртък), Областен информационен център – Кърджали проведе информационна среща с младите хора в СУ „Христо Смирненски“ община Черноочене . Срещата бе насочена към младежи и представители на…

Продължава...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и градската среда се състоя в Кърджали

На 23.11/петък/ в гр.Кърджали се проведе информационния ден  в рамките на кампания за популяризиране на инвестициите в туризма и градската среда, предоставяни чрез финансови инструменти по ОП „Региони в растеж“…

Продължава...

Областен информационен център-Кърджали на информационна среща в Джебел

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) Кърджали проведе информационна среща с жители на община Джебел. На събитието беше представена информация за възможностите за инвестиции по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.