wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На нарочна пресконференция днес екипът на областния информационен център в Кърджали представи отчета за работата си през изминалата 2017 година и очерта основните параметри за дейността си през тази година. Центърът става все по–популярен сред предприемчивите кърджалийци, а нерядко той е посещаван и от хора от съседни области. За това говорят цифрите обобщаващи и илюстриращи работата в ОИЦ Кърджали. А те сочат, че за изминалите дни на 2017 офисът е бил посетен от 405 жители на областта, зададените въпроси за разработване на проекти са били 301, проведени са 43 различни събития на територията на цялата област, посетени от 686 души и е организирана на местно ниво проява в рамките на националната инициатива, посветена на 10 години от членството на България в ЕС, 60 години Европейски социален фонд и 6 години Областен информационен център.
Хората ни повярваха, коментира днес управителят на ОИЦ Кърджали Дора Христова. По думите й все повече са тези, които търсят съвет как да бъде реализирана конкретната им идея. Предприемчиви кърджалийци има и добрите практики от техните реализирани проекти ни дават възможност да работим все по-усилено в тази посока, допълни още Дора Христова. В изложението си тя се върна и назад във времето, за да направи кратък анализ на изминалите години от създаването на Областният информационен център в Кърджали.
В заключение управителят на Областният информационен център подчерта, че област Кърджали вече има своя капацитет във връзка с подготовката и изпълнението на европейски проекти и предстоящи за стартиране процедури по различни оперативни програми.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.