Печат на тази страница

Екипът на Областен информационен център - Кърджали (ОИЦ-Кърджали) проведе изнесена приемна в община Крумовград, която е част от информационната кампания на центъра във всички общини на област Кърджали. Засилен интерес сред посетителите на изнесения информационен офис имаше към подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Настоящата процедура дава възможност за кандидатстване с проектни предложения в три направления - производство, развитие на услуги и развитие на занаяти. Всеки отделен проект може да бъде в рамките на левовата равностойност от 10 000 до 600 000 евро като финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи.

Експертите на ОИЦ – Кърджали запознаха присъстващите и с основните параметри по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК.