Печат на тази страница

На 06.12.2018 г. (четвъртък), Областен информационен център – Кърджали проведе информационна среща с младите хора в СУ „Христо Смирненски“ община Черноочене . Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма „Еразъм+“, запознаване на младите хора с техните права в ЕС с бъдещето на Кохезионната политика на ЕС през периода 2021-2027 г . „Програмата Еразъм+“ има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица. Присъстващите на информационното събитие бяха запознати и с актуални към момента процедури за кандидатстване по Оперативните програми.