wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кърджали 153

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – КЪРДЖАЛИ ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В ЧЕРНООЧЕНЕ

На 16.04.2018 г., Областен информационен център – гр. Кърджали проведе информационна среща с ученици от СУ“Христо Смирненски“ в с.Черноочене, на която представи актуални възможности за финансиране на младежи чрез Оперативните…

Продължава...

ОИЦ-Кърджали с участие в пресконференция на "СИГ и СИН ООД"

Областен информационен център –Кърджали взе участие в  пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност в СИГ И СИН ООД” по договор за БФП          № BG16RFOP002-3.001-0186-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – КЪРДЖАЛИ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

На 20.03.2018 г., Областен информационен център – гр. Кърджали проведе в гр. Момчилград информационна среща, на която представи актуални процедури за кандидатстване по оперативните програми. Събитието бе насочено към  представителите…

Продължава...

ОИЦ-Кърджали проведе среща с представители на бизнеса

Областният информационен център – Кърджали запозна представители на  бизнеса с процедурата „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” по оперативна програма „Иновации и конкурентоспобност“ 2014 –…

Продължава...

ОИЦ Кърджали става все по-популярен сред предприемчивите кърджалийци

На нарочна пресконференция днес екипът на областния информационен център в Кърджали представи отчета за работата си през изминалата 2017 година и очерта основните параметри за дейността си през тази година.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.