wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кърджали 153

ОИЦ-Кърджали започна нов цикъл от срещи в областта с информационен ден в Ардино

При засилен интерес в Ардино премина информационната среща на Областен информационен център-Кърджали /ОИЦ/ с жители на общината. Присъстващите на информационното събитие бяха запознати с възможностите, които  предоставят Оперативните програми  на…

Продължава...

С информационен ден в Джебел ОИЦ-Кърджали завърши втория за годината цикъл от информационни срещи в областта

При засилен интерес в Джебел премина информационната среща на Областен информационен център-Кърджали /ОИЦ/ с жители на община Джебел. Присъстващите на информационното събитие бяха запознати с възможностите, които  предоставят Оперативните програми …

Продължава...

ОИЦ-Кърджали с участие в дискусионен форум

Областен информационен център-Кърджали взе участие в дискусионен форум, организиран от Дирекция „Бюро по труда” Кърджали, в качеството си на обществен посредник на пазара на труда . Темата на дискусията бе…

Продължава...

ОИЦ-Кърджали с изнесен информационен ден в Черноочене

На проведен изнесен информационен ден в Черноочене експертите на ОИЦ-Кърджали представиха актуални процедури за кандидатстване по оперативните програми. Основен интерес предизвикаха предстоящите за стартиране мерки 6.1 „Създаване на стопанства на…

Продължава...

Екипът на ОИЦ-Кърджали с открита приемна в Момчилград

На проведен изнесен информационен ден в Момчилград експертите на ОИЦ-Кърджали представиха актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по оперативните програми. Основен интерес предизвикаха мерките 6.1 „Създаване на стопанства на млади…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.