wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кърджали 153

Изложба, посветена на празника на Кърджали представи Областният информационен център

На 21 октомври 1912 г. Кърджали става част от свободна България. Днес честваме една забележителна годишнина – навършват се 105 години от Освобождението на града. По случай събитието ОИЦ-Кърджали представи…

Продължава...

Продължават изнесените информационни дни на ОИЦ-Кърджали в областта

На проведен изнесен информационен ден в Кирково експертите на ОИЦ-Кърджали представиха актуални процедури за кандидатстване по оперативните програми. Основен интерес предизвикаха предстоящите за стартиране мерки 6.1 „Създаване на стопанства на…

Продължава...

ОИЦ-Кърджали запозна ардинци с актуални възможности за кондидатстване по оперативните програми

На проведен изнесен информационен ден в Ардино експертите на ОИЦ-Кърджали представиха актуални процедури за кандидатстване по оперативните програми. Основен интерес предизвикаха предстоящите за стартиране мерки 6.1 „Създаване на стопанства на…

Продължава...

ОИЦ-Кърджали запозна творците с възможности за кандидатстване по програми, финансирани от ЕС

Областен информационен център-Кърджали /ОИЦ/ започна пореден цикъл от  изнесени приемни дни в областта.  Домакин на  информационното събитие на ОИЦ беше гр.Крумовград. Интерес предизвикаха Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)…

Продължава...

ОИЦ-Кърджали запозна крумовградчани с актуалните възможности за европейско финансиране

Областен информационен център-Кърджали /ОИЦ/ започна пореден цикъл от  изнесени приемни дни в областта.  Домакин на  информационното събитие на ОИЦ беше гр.Крумовград. Интерес предизвикаха Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.