wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кърджали 153

ОИЦ-Кърдажали проведе среща със студенти

На среща със студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“-гр.Кърджали експертите от Областния информационен център представиха програма „Еразъм+“ и възможностите, които тя предоставя на младите хора. Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата…

Продължава...

При засилен интерес премина информационният ден на ОИЦ-Кърджали в Ардино

Актуализираните схеми по Програмата за развитие на селските райони до края на годината бяха основните акценти на традиционната работна месечна среща на кметовете на населени места в община Ардино. С…

Продължава...

Екипът на ОИЦ-Кърджали с информационен ден в Джебел

Областен информационен център-Кърджали /ОИЦ/ продължава с изнесените приемни дни в областта. Гр. Джебел беше домакин на поредното информационно събитие на ОИЦ. Интерес предизвикаха Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)…

Продължава...

Областен информационен център-Кърджали продължава срещите в областта

Екипът на Областeн информационен център-Кърджали (ОИЦ-Кърджали) проведе изнесен приемен ден в община Кирково, където представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Посетителите…

Продължава...

ОИЦ-Кърджали отбеляза празнично Денят на Европа

С хепънинг в парк „Арпезос-Север“ снощи Областният информационен център Кърджали отбеляза финалът на кампанията „Заедно за Европа”. С много настроение и усмивки участниците от различни школи на Обединен детски комплекс-Кърджали…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.