wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кърджали 153

Кърджали се включи в инициативата „Заедно за Европа“

На пресконференция с медии от област Кърджали беше поставено началото на общата за мрежата от 28 областни информационни центрове инициатива, в която ОИЦ-Кърджали ще се включи с редица събития.Тази година…

Продължава...

Областен информационен център-Кърджали на среща с ученици в Черноочене

Екипът на ОИЦ-Кърджали представи пред младите хора резултатите от членството на България в ЕС с акцент върху най-успешните проекти, реализирани досега в област Кърджали. Възпитаниците на СУ „Христо Смирненски“ в…

Продължава...

ОИЦ-Кърджали взе участие във встъпителни пресконференции на община Крумовград

В продължение на три последователни дни община Крумовград проведе 10 встъпителни пресконференции, свързани със старта на проекти, финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския…

Продължава...

ОИЦ-Кърджали с първа пресконференция за годината

През 2017 година Областния информационен център в Кърджали навършва 5 години. Това стана и допълнителен повод за нарочна пресконференция, чиято основна тема бе свързана с традиционния 5-ти отчет на Центъра…

Продължава...

Областен информационен център-Кърджали в подкрепа на гражданите

Информационна  среща за представяне на възможностите за кандидатстване през 2017 г. по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България проведе днес  в Кърджали екипът на Областния  информационен…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.