wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кърджали 153

Продължават информационните срещи в областта на ОИЦ-Кърджали

На 9 ноември 2018 г. в залата на община Ардино се проведе информационна среща на Областен информационен център (ОИЦ) Кърджали с жители на община Ардино.На събитието беше представена информация за…

Продължава...

ОИЦ – Кърджали се включи в Националната инициатива „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“

Конференция на тема „30 години Кохезионна политика – бъдеще и развитие”, организирана от Областния информационен център в Кърджали, се състоя днес в Бизнес инкубатора. Присъстваха представители на бизнеса,местната власт, образователни,…

Продължава...

С изнесена приемна в Крумовград продължават информационните дни на Областен информационен център-Кърджали

Екипът на Областен информационен център - Кърджали (ОИЦ-Кърджали) проведе изнесена приемна в община Крумовград, която е част от информационната кампания на центъра във всички общини на област Кърджали. Засилен интерес…

Продължава...

ОИЦ-Кърджали представи актуални възможности за европейскo финансиране пред жителите на Дрангово

На информационна среща проведена съвместно с екипа на МИГ „Кирково-Златоград“ експертите на Областния информационен център – Кърджали представиха актуални възможности за кандидатстване по Оперативните програми. Заинтересованите страни бяха информирани за:…

Продължава...

Възможности за бизнеса представи екипът на ОИЦ-Кърджали

На 29.08/сряда/ от 09.30 ч. в залата на ОИЦ-Кърджали се проведе информационна среща с представители на бизнеса и граждани. На присъстващите беше представена процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.