wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

pdfОбява за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Варна

pdfОбява за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Благоевград

pdfОбява за избор на експерт "Логистика и информация" в ОИЦ-Русе 

pdfОбява за избор на експерт "Комуникация и информация" в ОИЦ-Варна

pdfОбява за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Благоевград

pdfОбява за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Габрово

pdfОбява за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Варна

pdfОбява за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Варна

pdfОбява за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Добрич

pdfОбява за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Добрич

pdfОбява за избор на експерт "Комуникация и информация" в ОИЦ-Бургас

pdfОбява за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Добрич

pdfОбява за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Добрич

pdfОбява за избор на експерт "Комуникация и информация" в ОИЦ-Варна

pdfОбява за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Варна

pdfОбява за избор на управител на ОИЦ-Пловдив с удължен срок

pdfОбява за избор на управител в ОИЦ-Пловдив

 pdfОбява за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Пазарджик

pdfОбява за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Пазарджик

pdfОбява за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Хасково

pdfОбява за избор на Управител в Областен информационен център - Смолян

pdfОбява за избор на Управител в Областен информационен център (ОИЦ) София-град и София-област

pdfОбява за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Добрич

pdfОбява за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Силистра

pdfОбява за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Кърджали

pdfОбява за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Добрич

pdfОбява за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Хасково

pdfОбява за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Ямбол

pdf Обява за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Кюстендил

pdfОбява за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Кюстендил

pdfОбява за избор на експерт "Комуникация и информация" в ОИЦ-Варна

pdfОбява за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Добрич

pdfОбява за избор на управител в ОИЦ-София

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.