Печат на тази страница
      pdfСПИСЪК НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА – ЕКСПЕРТ «ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ» В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЛЕВЕН
pdfСписък на НЕДОПУСНАТИТЕ до тест кандидати за длъжност ”Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ – гр. Видин