wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Класиране на участниците в конкурс за избор на експерт "Логистика и информация" в ОИЦ - Русе

Крайно класиране от процедура за избор на експерт "Комуникация и информация" в ОИЦ-Варна

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за позиция експерт "Логистика и информация" в ОИЦ-Русе

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за позиция експерт "Комуникация и информация" в ОИЦ-Варна

Решение на комисия за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Благоевград

Решение за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Габрово

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за позиция експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Габрово

Класиране на участниците в конкурс за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Варна

Списък на допуснати кандидати за позиция експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Варна

Списък на недопуснати кандидати за позиция експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Варна

Списък на недопуснати кандидати за позиция експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Варна

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за позиция експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Добрич

Списък на допуснати недопуснати кандидати за позиция експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Добрич

Крайно класиране от процедура за избор на експерт "Комуникация и информация" в ОИЦ-Бургас

Списък на допуснати до явяване на тест кандидати за експертна длъжност "Комуникация и информация" в ОИЦ-Бургас

Списък на недопуснати до явяване на тест кандидати за експертна длъжност "Комуникация и информация" в ОИЦ-Бургас

Списък на недопуснати кандидати за позиция експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Добрич

Списък на недопуснати кандидати за позиция експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Добрич

Решение за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Варна

Решение за избор на експерт "Комуникация и информация" в ОИЦ-Варна

Списък на допуснати кандидати за позиция експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Варна

Списък на недопуснати кандидати за позиция експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Варна

Списък на допуснати кандидати за позиция експерт "Комуникация и информация" в ОИЦ-Варна

Списък на недопуснати кандидати за позиция експерт "Комуникация и информация" в ОИЦ-Варна

Решение за избор на управител на Областен информационен център - Пловдив

Списък на допуснати кандидати до явяване на тест за длъжността управител в ОИЦ-Пловдив

Списък на недопуснати кандидати до явяване на тест за длъжността управител в ОИЦ-Пловдив

Решение на комисия за избор на експерт КИЛ в ОИЦ-Пазарджик

Списък на допуснати кандидати за позиция експерт КИЛ в ОИЦ-Пазарджик

Списък на недопуснати кандидати за позиция експерт КИЛ в ОИЦ-Пазарджик

Решение на комисия за избор на експерт ИОУ в ОИЦ-Хасково

Решение за прекратяване на конкурс за експерт КИЛ в ОИЦ-Пазарджик

pdfСписък на недопуснати кандидати за позицията експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Хасково

pdfСписък на допуснати кандидати за позицията експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Хасково

pdfОкончателно класиране на кандидатите за длъжността управител на ОИЦ-София

pdfОкончателни резултати и класиране на кандидатите за длъжността управител на ОИЦ-Смолян

pdfСписък с резултатите от проведен писмен тест за длъжността управител на ОИЦ София-Град и София-Област

pdfСписък на допуснати до явяване на писмен тест кандидати за позиция управител на ОИЦ-Смолян

pdfСписък на допуснати до явяване на писмен тест кандидати за позиция управител на ОИЦ София-Град и София-Област

pdfСписък на недопуснати до явяване на писмен тест кандидати за позиция управител на ОИЦ София-Град и София-Област

 pdfРешение на комисия за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Добрич

pdfСписък на допуснати кандидати за позиция експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Добрич

pdfСписък на недопуснати кандидати за позиция експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Добрич

pdfРешение на комисия за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Силистра

pdfРешение на комисия за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Кърджали

pdfСписък на допуснати кандидати за позиция експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Кърджали

pdfСписък на недопуснати кандидати за позиция експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Кърджали

pdfРешение на комисия за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Кюстендил

pdfРешение на комисия за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Кюстендил

pdf Решение на комисия за избор на експерт "Комуникация и информация" в ОИЦ-Варна

pdfСписък на допуснати кандидати за позиция експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Силистра

 pdfСписък на недопуснати кандидати за позиция експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Силистра

pdf Списък на недопуснати кандидати за позиция експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Добрич

pdfРешение на комисия за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Ямбол

pdfСписък на недопуснати кандидати за позицията експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Хасково

pdf Списък на допуснати кандидати за позиция експерт "Комуникация и информация" в ОИЦ-Варна

pdfСписък на недопуснати кандидати за позиция експерт "Комуникация и информация" в ОИЦ-Варна

pdfСписък на допуснати кандидати за позиция "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Кюстендил

pdfСписък на допуснати кандидати за длъжността експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Кюстендил

pdfСписък на недопуснати кандидати за длъжността експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Кюстендил

 pdfСписък на недопуснати кандидати за длъжността експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Ямбол

pdfСписък на допуснати кандидати за длъжността експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Ямбол

pdfОкончателно решение за избор на управител в ОИЦ-София

pdfРешение на комисия за избор на управител в ОИЦ-София

pdfРешение на комисия за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Добрич

pdfСписък на недопуснати кандидати за позиция "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Добрич

pdfСписък на допуснати кандидати за позиция "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Добрич

pdfСписък на недопуснати до явяване на тест кандидати за позицията "Управител" на ОИЦ-София

СЪОБЩЕНИЕ

Поради служебен ангажимент на председателя на комисията назначена със Заповед № СОА16-РД91-181/05.04.2016 г. на Кмета на Столична община за провеждане на конкурс за заемане на длъжността управител на Областен информационен център София-град и София-област Ви уведомяваме, че началният час на писмения тест е 11:00 ч., 26.04.2016 г. (вторник).

Кандидатите трябва да се явят в сградата на Столична община, ул. „Московска“ 33, зала „Официална“ на посоченото място, в 10:45 часа и задължително да носят документ за самоличност.    

Кандидати, явили се след 11:00 часа и/или не легитимирали се с документ за самоличност, няма да бъдат допуснати в залата.

pdfСписък на допуснати до явяване на тест кандидати за позицията "Управител" на ОИЦ-София

pdfРешение на комисия за избор на управител в ОИЦ-Силистра

 pdfРешение на комисия за избор на управител в ОИЦ-Пловдив

 pdfРешение за избор на експерт "Комуникация и информация" в ОИЦ-Пловдив

pdfРешение на комисия за избор на управител в ОИЦ-Хасково

pdf Решение на комисия за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Хасково

pdfРешение на комисия за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Велико Търново

pdf Решение на комисия за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Смолян

pdf Решение на комисията за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Пазарджик

pdf Списък на допуснати до явяване на тест кандидати за длъжността експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Велико Търново

pdfСписък на недопуснати до явяване на тест кандидати за длъжността експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Велико Търново

pdfСписък на допуснати до явяване на тест кандидати за позицията "Управител" на ОИЦ-Силистра

pdfСписък на недопуснати до явяване на тест кандидати за позицията "Управител" на ОИЦ-Силистра

pdfКрайно класиране на кандидати в конкурс за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Шумен

pdfСписък на допуснати кандидати за длъжността експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Смолян

pdfСписък на недопуснати кандидати за длъжността експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Смолян

pdfСписък на допуснати кандидати до явяване на тест за длъжността управител в ОИЦ-Пловдив

pdfСписък на недопуснати кандидати до явяване на тест за длъжността управител в ОИЦ-Пловдив

pdfСписък на допуснати до явяване на тест кандидати за позицията експерт "Комуникация и информация" в ОИЦ-Пловдив

pdfСписък на недопуснати кандидати до явяване на тест за длъжността експерт "Комуникация и информация" в ОИЦ-Пловдив

pdfКрайно класиране на кандидатите за длъжност експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Враца

pdfСписък на допуснати до явяване на тест кандидати за позицията "Управител" в ОИЦ-Хасково

pdfСписък на допуснати до явяване на тест кандидати за длъжността експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Хасково

pdfСписък на недопуснати до явяване на тест кандидати за позицията "Управител" в ОИЦ-Хасково

pdfСписък на недопуснати до явяване на тест кандидати за длъжността експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Хасково

pdfСписък на допуснати кандидати за длъжността експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Пазарджик

pdfСписък на допуснати кандидати за длъжността експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Шумен

pdfСписък на недопуснати кандидати за длъжността експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Шумен

pdfРезултати от проведена процедура по подбор на персонал в ОИЦ-Добрич

pdfКрайно класиране на кандидатите в конкурса за експерт "Логистика и информация" в ОИЦ - Русе

pdf Списък на допуснати кандидати за длъжност експерт "Логистика и информация" в ОИЦ-Русе

pdf Списък на недопуснати кандидати за длъжност експерт "Логистика и информация" в ОИЦ-Русе

pdf Списък на допуснати кандидати за длъжността експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Враца

pdf Списък на недопуснати_кандидати за длъжност експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Враца

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.