Печат на тази страница
pdfОбява за подбор на кандидати за позицията „Юрисконсулт“ във "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД
 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ОБЯВЯВА КОНКУРС за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП за периода 2014 - 2020 г., в които Република България участва
pdfДокументи за конкурс за външни контрольори
 
 
pdfСписък на допуснатите кандидати в подбора за длъжност „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“
 в отдел „Предварителен контрол“ в дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки“, АОП
pdfИзточници на информация за подготовка
Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурс за длъжността „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” в отдел „Предварителен контрол“, дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените поръчки”