wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кюстендил 111

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ПРЕДСТАВИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

На 14.12.2018г. Областен информационен център – Кюстендил проведе работна среща с местни и регионални медии, на която представи обобщени данни за напредъка при изпълнението на програмите, съфинансирани от ЕСИФ на…

Продължава...

Областен информационен център – Кюстендил отчете дейността си за периода 2016 – 2018г.

  На работна среща с местните и регионални медии, проведена на 14 декември, Областен информационен център – Кюстендил (ОИЦ – Кюстендил) представи своята дейност през последните три години. 92 са…

Продължава...

ДЕБАТ ЗА БЪДЕЩЕТО НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕС ПРОВЕДЕ ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ

Представители на местната власт и неправителствения сектор, местни и регионални медии, заинтересовани лица взеха участие в граждански дебат за бъдещето на Кохезионната политика на ЕС, организиран от Областен информационен център…

Продължава...

ГРАЖДАНСКИ ДЕБАТ ЗА БЪДЕЩЕТО НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА ОРГАНИЗИРА ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ

На 26-ти октомври (петък) от 11:00 в залата на втори етаж в читалище „Братство 1896” в гр. Кюстендил, Областен информационен център – Кюстендил организира среща дискусия за бъдещето на Кохезионната…

Продължава...

СИЛЕН ИНТЕРЕС КЪМ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

Близо 30 души присъстваха на информационна среща проведена от Областен информационен център – Кюстендил, на която бяха представени условията за кандидатстване по процедура ,,Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.