Печат на тази страница

С фотоизложба и открита приемна Областен информационен център-Кюстендил отбеляза Деня на Европа – 9  май.

Стативи с информация и снимки от успешно приключили проекти, реализирани от фирми през изминалия програмен период, бяха подредени пред офиса на ОИЦ-Кюстендил през целия ден.

В следобедните часове беше проведена открита приемна пред сградата на Община Кюстендил, по време на която експерти от Центъра предоставяха информация и информационни материали за актуални процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

С инициативите по повод 9-ти май ОИЦ-Кюстендил приключи информационна кампания „Успешни заедно”, проведена в периода 22 март – 9 май 2016г. на територията на цялата страна от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на програмите, съфинансирани от ЕСИФ. По време на кампанията ОИЦ-Кюстендил проведе няколко информационни срещи с представители на бизнеса за представяне на актуални възможности за кандидатстване и за дискутиране на темата „опростяване” на Кохезионната политика на ЕС за бенефициентите и на достъпа до ЕСИФ. В част от общините от областта бяха организирани и открити приемни. Организиран беше и Ден на отворените врати, по време на който, екипът на ОИЦ-Кюстендил съвместно с представители на местите и регионални медии посетиха две големи предприятия в град Кюстендил с успешно реализирани европейски проекти.

ОИЦ-Кюстендил е част от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България.