wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Фотоконкурс под наслов „Бъдещето през обектива” беше обявен днес, 29 август, на пресконференция в Областен информационен център – Кюстендил (ОИЦ - Кюстендил). Целта на фотоконкурса е да се популяризират възможностите за развитие на региона с помощта на европейските фондове.

Участие във фотоконкурса могат да вземат лица над 16 годишна възраст. За целта желаещите е необходимо да изпратят до три фотографии отразяващи обекти/ събития/ дейности, заснети на територията на област Кюстендил, в които авторите виждат потенциал за развитие на региона с помощта на европейските фондове. Фотографиите, съобразени с регламента на конкурса и придружени от документите за участие, се изпращат на електронната поща на ОИЦ – Кюстендил: oic_kn@abv.bg в срок до 20 септември, включително.

Регламентът и необходимите документи за участие в конкурса са публикувани тук: REGLAMENT_photokonkurs.rar . Информация за фотоконкурса може да получите и в офиса на ОИЦ – Кюстендил, ул. „Партиарх Евтимий” № 18 (сградата на читалище „Братство”) или на тел.: 078/ 52 02 12.

Победителите ще бъдат определени на два етапа. Първият етап включва фейсбук гласуване на страницата на ОИЦ – Кюстендил, който ще протече от 21 до 28 септември 2016 г. На втория етап, 29-30 септември, 10-те фотографии, получили най-много харесвания във фейсбук гласуването, ще бъдат оценени от тричленно жури, което ще определи победител. Ще бъде определена още една фотография, която ще бъде класирана на второ място. Критериите за оценка са: принадлежност към темата на конкурса, естетическо изпълнение, оригиналност, визуално въздействие.

Авторът на фотографията, отличена от журито на първо място ( една от  10-те снимки с най-много харесвания във фейсбук гласуването) ще получи таблет, а отличеният на второ място ще получи преносимо зарядно устройство за смартфон. За всички участници във фотоконкурса са предвидени поощрителни награди.

С фотоконкурса се поставя началото на поредица от събития под общото мото: „Европейските фондове в подкрепа на селското стопанство”, които ще се проведат от ОИЦ – Кюстендил в периода до 1 октомври 2016 г., когато центърът ще вземе участие в ежегодния „Празник на плодородието”, провеждан в град Кюстендил.

ОИЦ – Кюстендил е част от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.