wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Днес, с пресконференция в Областен информационен център – Кюстендил (ОИЦ – Кюстендил), беше дадено начало на национална кампания под мотото: „Заедно за Европа”. Кампанията е съвместна инициатива на мрежата от 28 информационни центрове за Европейските структурни и инвестиционни фондове и е по повод отбелязване на три годишнини: 60 години Европейски социален фонд (ЕСФ), 10 години от присъединяването на България към ЕС и 6 години функциониране на информационни центрове за европейските фондове.

Сред дейностите, които ще се проведат от ОИЦ – Кюстендил по време на кампанията са два конкурса: за детска рисунка и за есе.

„Хората и Европа“ е темата на конкурса за детска рисунка, който е планиран по повод 60-та годишнината на ЕСФ, основният инструмент на ЕС за инвестиране в хората. Деца на възраст от 6 до 13 години от област Кюстендил могат да вземат участие в конкурса като изпратят една рисунка, на която, с помощта на своето въображение и креативност, да покажат как си представят живота на европейските граждани в бъдеще, какво трябва да се промени, така че Европа да се превърне в по-добро място за живеене. До 2 май 2017 г. желаещите да участват трябва да представят рисунките си на място, в ОИЦ – Кюстендил (сградата на читалище „Братство 1869”, гр. Кюстендил) или да ги изпратят по пощата на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Патриарх Евтимий”№18.

Рисунките, участващи в конкурса, ще бъдат оценени от тричленно жури, а отличените участници ще бъдат обявени на 9 май 2017г. За тях са предвидени комплекти за рисуване, а за всички участници – поощрителни награди. На този ден най-добрите рисунки ще бъдат изложени по време на изложба в градинката пред Община Кюстендил.

Вторият конкурс в рамките на кампанията е за есе на тема: „България в ЕС: 10 години по-късно”. Право на участие в конкурса имат лица, навършили 14 години от област Кюстендил, които желаят за изразят своето мнение за десетгодишното членство на България в ЕС, за ролята и мястото на страната ни в бъдеще. Участва се с авторско есе, с максимум 1500 думи и попълнен формуляр за участие. Есетата, придружени от формуляра за участие, се представят до 09 май 2017г. на място, в офиса на ОИЦ – Кюстендил, по пощата или на имейл: oic_kn@abv.bg. Тричленна комисия ще оценява участващите есета. На 19 май 2017 г. ще бъдат обявени победителите. За първо и второ място са предвидени съответно таблет и електронна книга, а за останалите - поощрителни награди.

Повече информация за кампанията и условията на двата конкурса може да получите от екипа на ОИЦ – Кюстендил на тел. 078/ 52 02 12 или на имейл: oic_kn@abv.bg.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.