wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Пред ученици от Езикова гимназия "Д-р Петър Берон“ в гр. Кюстендил екипът на ОИЦ – Кюстендил представи условията за участие в конкурсите, включени в инициативата "Европа в моя регион" 2018, както и на конкурса за презентация, част от областната инициатива "Нашата Европа, нашето бъдеще".

„Европа в моя регион” е кампания на Европейската комисия, която насърчава гражданите да откриват европейски проекти в близост до тях. Тя се състои от четири различни инициативи - дните на отворените врати за проектите на ЕС, инициатива насърчаваща обществеността да посети проекти, финансирани от ЕС и помогнали за подобряването на техния регион,  и три конкурса.

Фотоконкурс за снимки отразяващи проекти, финансирани от ЕС е сред инициативите в кампанията. Всяко участие трябва да включва  2 снимки: едната на финансиран от ЕС проект, а втората, показваща информационното табло (плакат, плака, знамето на ЕС и др.), като участниците могат да изпращат толкова двойки снимки, колкото желаят. Тридесет отличени фотографии ще бъдат включени в пътуваща изложба из Европа и ще получат публичност чрез каналите на ЕК (уебсайт, социални медии).

Втората инициатива е конкурс за блогъри. За участие в този конкурс е необходимо да се напише и публикува публикация в блог относно проект, финансиран от ЕС. Може да се участва с до три публикации в блогове за три (или повече) различни проекта. Ако участникът няма свой собствен блог, това не е проблем.  Публикацията може да бъде бележка във Facebook, в блог в LinkedIn или в платформа на вестник, или дори комбинация от страхотна снимка и текст в Instagram.Тримата победители ще бъдат поканени да участват в триседмично обучение по комуникации в Брюксел. Те ще имат възможността да наблюдават работата  в  комуникационен отдел в институция на ЕС, в комуникационна агенция и в медийна мрежа, обхващаща сферата на Брюксел

Викторина, която проверява познанията на участниците в областта на  европейската култура и традиции е третата инициатива.  За  участие във викторината трябва да се посочи валиден имейл адрес. Наградата е кошница пълна с регионални деликатеси от цяла Европа.

Условието за участие в трите конкурс е участниците да имат навършени 18 години, а срокът за участие е 31 август 2018г. 

ОИЦ Кюстендил напомня, че продължава да тече срокът за конкурса за презентация на тема: „Нашата Европа, нашето бъдеще” до 24-ти май. Целта на конкурса е да провокира интереса, творческата изява на учениците и изразяване на личната им позиция по отношение на бъдещето на Европейския съюз, в т.ч. и на България.  Участие в конкурса могат да вземат ученици от 8-ми до 12-ти клас от област Кюстендил. Повече информация относно  конкурса е публикувана на фейсбук страницата на Областен информационен център – Кюстендил, както и на място в офиса на ул. Патриарх Евтимий 18 (партера на читалище Братство) и на телефон 078 52 02 12.

ОИЦ – Кюстендил продължава кампанията за популяризиране на конкурсите със срещи  с ученици от СОУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново на 14 май и в ПГИМ "Йордан Захариев", гр. Кюстендил на 16-ти май. Предстоят срещи и в Профилирана гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница и ПМГ "Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил на 10-ти май.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.