wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Кампанията на Европейската комисия „Европа в моя регион” 2018 е поводът за открита приемна, организирана от Областен информационен център – Кюстендил в Деня на Европа, 9-ти май. Откритата приемна беше разположена в градинката пред сградата на Община Кюстендил, по време на която експертите от центъра разясняваха условията за участие в конкурсите включени в инициативата "Европа в моя регион" 2018, както и на конкурса за презентация, част от областната инициатива "Нашата Европа, нашето бъдеще".

„Европа в моя регион” е инициатива на генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия, която насърчава гражданите да откриват европейски проекти в близост до тях. Тя се състои от четири различни инициативи – дни на отворените врати за проектите на ЕС, инициатива насърчаваща обществеността да посети проекти, финансирани от ЕС и помогнали за подобряването на техния регион,  и три конкурса – фотоконкурс, конкурс за блогъри и викторина. Представяне на проекти, финансирани от фондовете на ЕС чрез снимка или публикация в блог, тестване на знанията за европейската култура и традиции са целите на конкурсите, а условието е участниците да имат навършени 18 години. За отличените са предвидени награди. Срокът за участие в конкурсите е 31 август 2018г.  За повече информация може да се обърнете към ОИЦ – Кюстендил или да посетите страницата на ГД „Регионална и селищна политика”.

ОИЦ – Кюстендил напомня, че продължава да тече срокa на конкурса за презентация на тема: „Нашата Европа, нашето бъдеще” до 24-ти май. Целта на конкурса е да провокира интереса, творческата изява на учениците и изразяване на личната им позиция по отношение на бъдещето на Европейския съюз, в т.ч. и на България.  Участие в конкурса могат да вземат ученици от 8-ми до 12-ти клас от област Кюстендил. Пълният регламент за участие е публикуван на фейсбук страницата на Областен информационен център – Кюстендил и на Единния портал на Структурните фондове на ЕС, секция Новини Кюстендил. Информация за този конкурс, както и за конкурсите включени в инициативата „Европа в моя регион” 2018 може да се получи и на място, в офиса на центъра, ул. „Патриарх Евтимий 18 (партера на читалище „Братство”) и на телефон 078 52 02 12.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.