wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Подходящо подбран визуален дизайн на презентационните материали и добра четливост и хармония между елементите, анимационни ефекти и преходи между слайдовете, както и оригиналност и творчески подход към темата, аргументираност на тезата, стил и езикова компетентност бяха сред мотивите на журито за избор на победител в приключилия на 24 май конкурс за презентация, проведен от ОИЦ – Кюстендил. Тричленно жури, съставено от двама учители по информатика и един по български език, разгледаха и оцениха получените общо 7 презентации от 9 участници и определи презентацията на Мирела Стамболийска и Кристина Георгиева от ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил за победител. За присъденото първо място те ще получат грамота, безжични слушалки за смартфон и външна батерия. Второ място беше присъдено на  Любов – Мария Бекова от ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил, чиято презентация се отличава с  много добро техническо изпълнение, смислова връзка на изображенията към текста, умело аргументиране на тезата. Изключително професионалното техническо изпълнение и визуално въздействие на презентацията, изготвена от Мария Петрова и Славея Антонова от ПМГ гр. Кюстендил впечатлиха журито, поради което те й отредиха специална награда. Тричленното експертно жури оцени високо труда, самостоятелно мислене и творческия подход, положен от участниците. За участието си в конкурса всички ще получат поощрителни награди.

Конкурсът за презентация ,,Нашата Европа, нашето бъдеще“ е част от инициатива, която се провежда от ОИЦ – Кюстендил и която ще продължи със семинар в началото на месец юни за представяне на актуални възможности по Програмата за развитие на селските райони и участие в общинския празник на черешата.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.