wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

„Възможности за стартиране на бизнес с европейски средства” е темата на информационна среща, организирана от Областен информационен център – Кюстендил (ОИЦ – Кюстендил), която ще се проведе на 12 юли (четвъртък) от 10:30 ч в офиса на центъра, на партера в сградата на читалище „Братство” в гр. Кюстендил.

На срещата ще бъдат представени условията за кандидатстване по процедура ,,Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, която е насочена към създаване и развитие на нови предприятия в сектори, определени като приоритетни в Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия, както и в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Ще бъдат разяснени и условията на финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“, средствата за който са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Финансирането чрез този финансов инструмент е предназначено за стартиращи и социални предприятия.

Поканени за участие в информационната среща са лица, които желаят да стартират бизнес, такива, които имат фирма, регистрирана след 31.12.2016г., медии, както и всички, които проявяват интерес към темата.

За повече информация: ОИЦ – Кюстендил, ул. „Патриарх Евтимий” № 18, тел. 078-52-02-12 или на oic_kn@abv.bg.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.