wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 

На работна среща с местните и регионални медии, проведена на 14 декември, Областен информационен център – Кюстендил (ОИЦ – Кюстендил) представи своята дейност през последните три години. 92 са организираните събития за този период, сред които информационни срещи и открити приемни, по време на които са представени възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Участие в информационните срещи са взели 1208 представители на общински администрации, неправителствени организации, читалища, представители на бизнеса, земеделски стопани, медии и заинтересовани лица от област Кюстендил. 1107 са направените консултации от експертите на центъра, като сред най-честите запитвания са свързани със стартиране на собствен бизнес, възможности за земеделски стопани и бизнеса, финансиране на дейности на неправителствени организации.  Събитията са отразени в 282 медийни публикации.

През последните три години екипът на ОИЦ – Кюстендил е взел участие в три национални кампании, проведени от мрежата от 27 областни информационни център за ЕСИФ в България, и е организирал три свои инициативи, включени в ежегодните празници на Община Кюстендил. Проведени при голям интерес бяха: два фотоконкурса, конкурс за есе на тема: ,,България в ЕС: 10 години по-късно”, конкурс за детска рисунка „Хората и Европа”, конкурс за презентация на тема ,,Нашата Европа, нашето бъдеще“. Организирани бяха три семинара с участие на външни лектори за разясняване на актуални процедури по Програмата за развитие на селски райони. Екипът на ОИЦ – Кюстендил организира и три концерта с участие на местни изпълнители, състезания и викторини с много награди.

Екипът на ОИЦ-Кюстендил е изготвил пет брошури с информация за програмите, съфинансирани от ЕСИФ и за европейски проекти, реализирани на територията на област Кюстендил от началото на програмния период до настоящи момент.

         

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.