wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Направете снимки на финансирани с европейски средства проекти в област Кюстендил и участвайте за спечелването на атрактивни награди   Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил обявява началото на фотоконкурс на тема „Европроектите в област Кюстендил ". Целта на конкурса е да се покажат и популяризират резултати, постигнати по европейски проекти в периода 2007 - 2013 г. на територията на област Кюстендил. Снимките трябва да показват резултати от дейности (обекти, събития, услуги и др.) по проекти в Кюстендилска област, финансирани с помощта на средства по линия на европейските фондове през програмен период 2007-2013 г. Конкурсът е отворен за участие за лица над 16-годишна възраст. Фотографиите следва бъдат авторски, да отговарят на темата на конкурса и да са с необходимото фотографско качество: формат JPEG, TIFF и PNG, с минимален размер 1,5 MB (2048/3088 ppi, 300 dpi). Всеки участник може да участва с до три дигитални снимки в срок до 21 ноември 2014 г. включително. Фотографиите, съобразени с регламента на конкурса и придружени от документите за участие, се изпращат на електронната поща на ОИЦ - Кюстендил: oic.kyustendil@eufunds.bg. Регламентът и необходимите документи за участие в конкурса са публикувани на http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/12 . Оценяването ще се осъществи от жури, съставено от трима фотографи. Критериите за оценка са: принадлежност към темата на конкурса, естетическо изпълнение, оригиналност, визуално въздействие. Заедно с това, от 22 ноември 2014 г. до 26 ноември 2014 г. ще протече и гласуване във фейсбук страницата на Областен информационен център - Кюстендил. Авторът на фотографията, отличена от журито на първо място, ще получи таблет, а класираният на второ място - раница за лаптоп. Наградата за победителя в гласуването във фейсбук е фотоапарат. Предвидени са и много поощрителни награди. Победителите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на Областен информационен център Кюстендил, както и на интернет портала на Структурните фондове на ЕС в Р.България: www.eufunds.bg. Фотоконкурсът се провежда в рамките на инициативата „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г." на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България. За допълнителна информация: ОИЦ - Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Патриарх Евтимий" 18, тел./ факс: 078 520212. Областен информационен център - Кюстендил е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Областен информационен център - Кюстендил е създаден в изпълнение на проект № 0070-ОКЛ-3.3. „Създаване на Областен информационен център в Община Кюстендил", договор № BG161PO002-3.3.02-00016-C0001. Проектът се финансира безвъзмездно от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.    

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.