wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Фотографии, отразяващи постигнати резултати от европроекти на територията на област Кюстендил, ще бъдат представени в изложби във всички девет общини на областта в периода 24 - 28 ноември 2014 г. Събитията ще бъдат организирани от Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил в рамките на националната инициатива - изложба „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.", която ще се проведе едновременно в цялата страна чрез мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България. Целта на тази кампания е да бъдат показани примери за успешно реализирани проекти, финансирани по линия на европейските Структурни фондове и Кохезионен фонд през периода 2007 - 2013 г., както и популяризиране на новия програмен период и оперативните програми в България.   ОИЦ - Кюстендил ще открие инициативата в град Кюстендил на 24 ноември 2014 г. (понеделник) в 12:00 часа пред сградата на общинска администрация. На съпътстващ изложбата информационен щанд  експертите на центъра ще предоставят информация за добрите практики, ще разясняват въпроси свързани с Кохезионната политика на ЕС в България и Оперативните програми. Изложбата ще може да се разгледа в периода от 24 до 28 ноември 2014 г.   Снимки, илюстриращи добри практики от европроекти в Кюстендилска област, ще бъдат подредени в изложби през периода на инициативата и в останалите осем общини в региона. Местата, където ще бъдат подредени изложбите и графикът на съпътстващите ги информационни изнесени офиси са, както следва: 24.11.2014 г., гр. Бобов дол, 15:00 ч., градинката пред община Бобов дол 25.11.2014 г., гр. Дупница, 11:00 ч., градинката пред община Дупница 25.11.2014 г., гр. Сапарева баня, 14:30 ч. , пред сградата на НЧ "Просветен лъч - 1905" 26.11.2014 г., гр. Рила, 11:00 ч., градинката пред Дом на културно-историческото наследство 26.11.2014 г., гр. Кочериново, 14:30 ч., градинката пред НЧ "Пробуда 1919" 27.11.2014 г., с. Невестино,11:00 ч., пред Културно-информационния център 27.11.2014 г., гр. Бобошево, 14:30 ч., градинката пред община Бобошево 28.11.2014 г., с. Трекляно, 15:00 ч., градинката пред община Трекляно В случай на неблагоприятни метеорологични условия, изложбите ще бъдат подредени в посочените в графика сгради.   На 28 ноември 2014 г., в последния ден на кампанията „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.", ще се състои награждаването на победителите от фотоконкурса „Европроектите в област Кюстендил", организиран от екипа на ОИЦ - Кюстендил като част от инициативата. За допълнителна информация: ОИЦ - Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Патриарх Евтимий" 18 (сградата на читалище „Братство"), тел./ факс: 078 520212. Областен информационен център - Кюстендил е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.          

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.