wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 28 ноември 2014 г. се състоя награждаването на победителите във фотоконкурса на тема „Европроектите в област Кюстендил", организиран от екипа на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил като част от инициативата „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.". Целта на конкурса беше да се покажат и популяризират резултати, постигнати по европейски проекти в програмен период 2007 - 2013 г. на територията на област Кюстендил. Общо 56 снимки на 20 участника се включиха в надпреварата за най-добра фотография във фотоконкурса. Детски площадки, паркови пространства, велосипедна алея, облагородени централни градски части, са само част резултатите от европроекти, отразени от участниците в техните фотографии. Оценяването за голямата награда беше осъществено от жури, съставено от трима фотографи. Критериите за оценка бяха принадлежност към темата на конкурса, естетическо изпълнение, оригиналност, визуално въздействие. Заедно с това, от 22 ноември до 26 ноември 2014 г. протече и гласуване във фейсбук страницата на Областен информационен център - Кюстендил, където се събраха близо 3700 гласа за снимките в конкурса. Голямата награда от оценяването на журито - таблет - спечели Даниела Димитрова за фотографията си под надслов „Хайде на люлките!". Снимката представя част от резултатите от реализирането на проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Кюстендил чрез благоустрояване и озеленяване на градската среда", финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие". На второ място журито определи снимката „В очакване", показваща дейност по проект „Стартираме със СТАРТ", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Авторът на снимката Веска Миланова беше наградена с раница за лаптоп. С 996 гласа фаворит във фейсбук гласуването стана Ярослав Ставрев, който получи като награда фотоапарат за фотографията си „По пътищата вечни на България ...". Фотосът представя нощна гледка на велоалеята в Кюстендил, изградена по проект „Велосипедни алеи за гражданите и гостите на Кюстендил и Крива Паланка", финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Македония 2007-2013 и дофинансирана с помощта на средства от Оперативна програма „Регионално развитие". От ОИЦ - Кюстендил уточниха, че победителите са обявени на фейсбук страницата на Областен информационен център Кюстендил, както и на следния линк http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/12. Всички останали участници ще получат поощрителни награди. Фотоконкурсът беше организиран като част от инициативата „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г." на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България. В рамките на тази национална кампания, в периода 22- 28 ноември във всички общини на област Кюстендил бяха подредени фотоизложби с примери от 42 успешни проекти в региона, финансирани по линия на европейските Структурни фондове и Кохезионенния фонд през 2007-2013 г. Областен информационен център - Кюстендил е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Областен информационен център - Кюстендил е създаден в изпълнение на проект № 0070-ОКЛ-3.3. „Създаване на Областен информационен център в Община Кюстендил", договор № BG161PO002-3.3.02-00016-C0001. Проектът се финансира безвъзмездно от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.