wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Направете снимки на финансирани с европейски средства проекти в област Кюстендил и участвайте във фотоконкурса за спечелването на атрактивни награди В срок до 21 ноември 2014 г. (петък) включително ще се приемат снимките за участие във фотоконкурса на тема „Европроектите в област Кюстендил ", организиран от екипа на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил. Целта на конкурса е да се покажат и популяризират резултати, постигнати по европейски проекти на територията на област Кюстендил през първия програмен период на България като държава членка на Европейския съюз. Снимките трябва да показват резултати от дейности (обекти, събития, услуги и др.) по проекти в Кюстендилска област, финансирани с помощта на средства по линия на европейските фондове през програмен период 2007-2013 г. Конкурсът е отворен за участие за лица над 16-годишна възраст. Фотографиите следва бъдат авторски, да отговарят на темата на конкурса и да са с необходимото фотографско качество: формат JPEG, TIFF и PNG, с минимален размер 1,5 MB (2048/3088 ppi, 300 dpi). Всеки участник може да участва с до три дигитални снимки в срок до 21 ноември 2014 г. включително. Фотографиите, съобразени с регламента на конкурса и придружени от документите за участие, се изпращат на електронната поща на ОИЦ - Кюстендил: oic.kyustendil@eufunds.bg. Регламентът и необходимите документи за участие в конкурса са публикувани на http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/12 . Оценяването ще се осъществи от жури, съставено от трима фотографи. Критериите за оценка са: принадлежност към темата на конкурса, естетическо изпълнение, оригиналност, визуално въздействие. Заедно с това, от 22 ноември 2014 г. до 26 ноември 2014 г. ще протече и гласуване във фейсбук страницата на Областен информационен център - Кюстендил.                  Авторът на фотографията, отличена от журито на първо място, ще получи таблет, а класираният на второ място - раница за лаптоп. Наградата за победителя в гласуването във фейсбук е фотоапарат. Предвидени са и много поощрителни награди. Победителите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на Областен информационен център Кюстендил, както и на интернет портала на Структурните фондове на ЕС в Р.България: www.eufunds.bg. Фотоконкурсът „Европроектите в област Кюстендил" се провежда от ОИЦ - Кюстендил в рамките на инициативата „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г." на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България. За допълнителна информация: ОИЦ - Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Патриарх Евтимий" 18 (сградата на читалище „Братство"), тел./ факс: 078 520212. Областен информационен център - Кюстендил е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Областен информационен център - Кюстендил е създаден в изпълнение на проект № 0070-ОКЛ-3.3. „Създаване на Областен информационен център в Община Кюстендил", договор № BG161PO002-3.3.02-00016-C0001. Проектът се финансира безвъзмездно от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.    

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.