wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил ще проведе поредица от информационни срещи във всички общини на област Кюстендил. На събитията ще бъдат представени приоритети и възможности за кандидатстване по линия на Оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси", ОП „Добро управление" и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" през 2015 г. Срещите ще бъдат проведени по следния график: • 17 март 2015 г. (вторник) от 11:00 ч. в Кръглата зала на Община Дупница • 18 март 2015 г. (сряда) от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Сапарева баня • 19 март 2015 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Бобов дол • 20 март 2015 г. (петък) от 10:30 ч. в читалище „Лоза", гр. Бобошево • 20 март 2015 г. (петък) от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Невестино • 23 март 2015 г. (понеделник) от 11:00 ч. в заседателната зала на Община Рила • 23 март 2015 г. (понеделник) от 14:00 ч. в читалище „Пробуда", гр. Кочериново • 24 март 2015 г. (вторник) от 11:00 ч. в залата на Община Трекляно • 31 март 2015 г. (вторник) от 11:00 ч. в офиса на ОИЦ - Кюстендил (партера на читалище „Братство" в гр. Кюстендил). Срещите са отворени за всички заинтересовани лица. За допълнителна информация и потвърждение на участие може да се свържете с екипа на ОИЦ - Кюстендил на телефон 078/ 520212, както и на електронна поща: oic_kn@abv.bg. Областен информационен център - Кюстендил е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.    

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.