wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 Екипът на ОИЦ - Кюстендил ще проведе поредица от информационни срещи във всички общини на област Кюстендил. Събитията са част от втората фаза на националната кампания „Да създадем заедно България 2020" и програмата им включва представяне на резултатите от допитването от първия етап на кампанията. Ще бъде презентирана информация за възможностите по оперативните програми за реализиране на проекти по постъпилите предложения. В кюстендилска област те срещите ще бъдат проведени по следния график: • 22.04.2015 г. (сряда) от 14.00 ч. в сградата на Община Трекляно • 23.04.2015 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в залата на читалище „Лоза" в гр. Бобошево • 23.04.2015 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в залата на Община Невестино • 24.04.2015 г. (петък) от 10.30 ч. в залата на Община Бобов дол • 24.04.2015 г. (петък) от 14.00 ч. в залата на Община Сапарева баня • 27.04.2015 г. (понеделник) от 11.00 ч. в залата на Община Рила • 28.04.2015 г. (вторник) от 10.30 ч. в Кръглата зала на Община Дупница • 28.04.2015 г. (вторник) от 14.00 ч. в залата на Община Кюстендил Инициативата „Да създадем заедно България 2020" е на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в страната (Централен информационен и координационен офис и 27 областни информационни центъра) и се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на инициативата е да идентифицира нуждите на гражданите и да ги обвърже с реалните възможности по програмите, както и с потенциалните бенефициенти, които могат да ги реализират.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.