wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  В Деня на Европа - 9 май 2015 г. (събота) от 11.00 ч. на „Арката" на площад „Велбъжд" в град Кюстендил Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил със съдействието на Община Кюстендил организират концерт. Участие в събитието ще вземат кюстендилски таланти - изпълнителката Александра Борисова, детска вокална група „Калпазани" и Студио „Дебют". Зрителите ще имат възможност да се запознаят с резултатите от кампанията „Да създадем заедно България 2020 г.", както и с възможностите за повишаване на качеството на живот в областта чрез реализиране на проекти по оперативните програми до 2020 г. По време на събитието, участниците ще могат посетят и откритата приемна на ОИЦ - Кюстендил. Инициативата „Да създадем заедно България 2020" е на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в страната (Централен информационен и координационен офис и 27 областни информационни центъра) и се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Областен информационен център - Кюстендил е изграден в изпълнение на проект № 0070 - ОКЛ - 3.3 „Създаване на Областен информационен център - Кюстендил", договор № BG161PO002-3.3.02-00016-C0001. Проектът е финансиран безвъзмездно от Оперативна програма „Техническа помощ", съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.