wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кюстендил 111

ОИЦ - Кюстендил представи конкурсите от инициативата „Европа в моя регион 2018“ и конкурса за презентация „Нашата Европа, нашето бъдеще“

Пред ученици от Езикова гимназия "Д-р Петър Берон“ в гр. Кюстендил екипът на ОИЦ – Кюстендил представи условията за участие в конкурсите, включени в инициативата "Европа в моя регион" 2018,…

Продължава...

ОИЦ - Кюстендил представи подмярка 6.1 в Сапарева баня и Бобов дол заедно с експерт от Национална служба за съвети в земеделието

На 19 април ОИЦ – Кюстендил съвместно с експерт от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) представиха условията за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”…

Продължава...

ОИЦ – Кюстендил обявява началото на конкурс за презентация на тема „Нашата Европа, нашето бъдеще“

Областен информационен център – Кюстендил (ОИЦ – Кюстендил) обяви началото на конкурс за презентация на тема: „Нашата Европа, нашето бъдеще”. С конкурса се поставя началото на поредица от събития под…

Продължава...

СТАРТИРА ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ"

Земеделски стопани на възраст между 18 до 40 години, които притежават стопанство с икономически размер между 8 000 и 16 000 евро стандартен производствен обем (СПО) са сред основните изисквания за…

Продължава...

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ПРЕДСТАВИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В ОБЛАСТТА

На проведената днес работна среща с представители на местните и регионални медии Областен информационен център – Кюстендил обобщи дейността си и напредъка на оперативните програми в област Кюстендил. Съгласно Информационната…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.