wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кюстендил 111

АВТОБУСНА ОБИКОЛКА НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

  В периода 29 април – 13 май 2017 г. ОИЦ – Кюстендил ще проведе Дни на отворените врати по проекти с европейско финансиране. Те се организират в рамките на…

Продължава...

С КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ЕСЕ СТАРТИРА КАМПАНИЯТА „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА” В КЮСТЕНДИЛ

Днес, с пресконференция в Областен информационен център – Кюстендил (ОИЦ – Кюстендил), беше дадено начало на национална кампания под мотото: „Заедно за Европа”. Кампанията е съвместна инициатива на мрежата от…

Продължава...

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ, СТРОИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМА ПРЕДСТАВИ ОИЦ - КЮСТЕНДИЛ

  Повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса и повишаване квалификацията на заети лица е целта на процедура „Гъвкави възможности за заетост…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.