wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кюстендил 111

Анкетна карта за проучване мнението на местния бизнес във връзка опростяване на достъпа до програмите на ЕС за подпомагане на МСП

Анкетна карта за проучване мнението на местния бизнес във връзка опростяване на достъпа до програмите на ЕС за подпомагане на МСП. Проучването се извършва на територията на всички 28 области и предоставената…

Продължава...

ОИЦ-Кюстендил се включва в националната инициатива „Успешни заедно”

  Днес, 24 март, екипът на Областен информационен център-Кюстендил (ОИЦ-Кюстендил) проведе пресконференция, с която даде началото на изпълнение на инициативата „Успешни заедно” в област Кюстендил. Инициативата ще се проведе в…

Продължава...

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ СЕ ВКЛЮЧВА В НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА”

С пресконференция, проведена днес в офиса на Областен информационен център – Кюстендил (ОИЦ – Кюстендил), стартира националната инициатива под наслов „Заедно за съпричастността“ в областта.  Инициативата се провежда от Мрежата…

Продължава...

Възможности за кандидатстване на детски градини и училища представи Областен информационен център - Кюстендил

На поредица от информационни срещи, проведени в общините от област Кюстендил в  периода 6 – 15 октомври 2015 г., пред представители на общинските администрации, училища, детски градини и неправителствени организации…

Продължава...

ОТКРИТА ПРИЕМНА НА ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ПО ПОВОД 25 ГОДИНИ ИНТЕРРЕГ

С проведената днес открита приемна ОИЦ - Кюстендил се включи в кампанията под наслов: „Да честваме заедно Интеррег", провеждана от мрежата от 27 областни информационни центъра (ОИЦ) по повод 25…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.