wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кюстендил 111

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ СЕ ВКЛЮЧВА В НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020”

Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС стартира на 16 март 2015 г. национална информационна кампания, посветена на новите оперативни програми за периода 2014-2020 г.…

Продължава...

БЛИЗО 60 % ОТ СРЕДСТВАТА В НОВАТА ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” СА ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗАЕТОСТ

Бюджетът на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. възлиза на 2,136 млрд. лв., като близо 60 % от този финансов ресурс е заделен за заетост, а 31% за…

Продължава...

НА СРЕЩИ В КЮСТЕНДИЛСКО РАЗЯСНЯВАТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ПРЕЗ 2015 Г.

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил ще проведе поредица от информационни срещи във всички общини на област Кюстендил. На събитията ще бъдат представени приоритети и възможности за кандидатстване…

Продължава...

ВИСОК ИНТЕРЕС В КЮСТЕНДИЛСКО КЪМ ИНИЦИАТИВАТА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020”

Над 300 участника са се включили към момента в допитването, което екипът на Областен информационен център - Кюстендил провежда в Кюстендилско в рамките на националната инициатива „Да създадем заедно България…

Продължава...

Започнал е прием на документи за потребители и лични асистенти по проекта „Нови възможности за грижа”

До 9 април 2015 г. включително се набират заявления от кандидат-потребителите на услугата „личен асистент" и от желаещите да предоставят тази услуга по проект „Нови възможности за грижа", финансиран по…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.