wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кюстендил 111

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ПРЕДСТАВЯ ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ

„Възможности за стартиране на бизнес с европейски средства” е темата на информационна среща, организирана от Областен информационен център – Кюстендил (ОИЦ – Кюстендил), която ще се проведе на 12 юли…

Продължава...

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА В ГОРСКИТЕ РАЙОНИ ПРЕДСТАВИ ЕКСПЕРТ ОТ МЗХГ

Актуални възможности за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) насочени към развитие на горските райони бяха представени на семинар, организиран от Областен информационен център – Кюстендил. Поканеният…

Продължава...

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ГОРСКИЯ СЕКТОР

Представяне на условията за кандидатстване по три отворени подмерки: 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“, 8.4 „Възстановяване на щети по горите…

Продължава...

ОИЦ – Кюстендил обяви победителите в конкурса за презентация ,,Нашата Европа, нашето бъдеще“

Подходящо подбран визуален дизайн на презентационните материали и добра четливост и хармония между елементите, анимационни ефекти и преходи между слайдовете, както и оригиналност и творчески подход към темата, аргументираност на…

Продължава...

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ С ОТКРИТА ПРИЕМНА ЗА 9-ТИ МАЙ

Кампанията на Европейската комисия „Европа в моя регион” 2018 е поводът за открита приемна, организирана от Областен информационен център – Кюстендил в Деня на Европа, 9-ти май. Откритата приемна беше…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.