wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кюстендил 111

Инициатива „Дa спортуваме ЗАЕДНО” ще се проведе в област Кюстендил

В периода 13-18 октомври 2014 г. екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил организира спортни прояви на територията на област Кюстендил в рамките на Национална кампания под надслов „Да…

Продължава...

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА В НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 – 2020 Г.

Приоритетите и мерките, предвидени в проекта на новата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. с акцент върху възможностите за младите хора, бяха представени на поредица от информационни срещи,…

Продължава...

УДЪЛЖЕН Е ПРОЕКТЪТ ЗА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – КЮСТЕНДИЛ

Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил, създаден по проект по Оперативна програма „Техническа помощ", ще продължи своето функциониране до 12 юни 2015 г. С решение на Комитета за наблюдение на…

Продължава...

ПЕРСПЕКТИВИ И ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОГРАМИ В ОБЛАСТТА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ТЕРИТОРАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ДИСКУТИРАХА НА ФОРУМ В КЮСТЕНДИЛ

Перспективи и постигнати резултати по програми в областта на европейското териториално сътрудничество бяха тема на дискусионен форум, който екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе на 27 юни…

Продължава...

ОИЦ - КЮСТЕНДИЛ ПРЕДСТАВИХА ПРЕД МЕДИИ ПРИОРИТЕТИ В ОБЛАСТТА НА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе на 27 юни 2014 г. в гр. Кюстендил информационна среща с представители на медии, в рамките на която бяха подробно разяснени…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.