wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кюстендил 111

НА СРЕЩА С МРЕЖАТА EURES ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ИНФОРМИРА ЗА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил се включи в провелата се на 19 юни 2014 г. среща на Европейската информационна мрежа EURES, където представи информация за Споразумението за…

Продължава...

НА СРЕЩИ В РЕГИОНА ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ РАЗЯСНЯВАХА КАК СЕ ПОПЪЛВАТ БЮДЖЕТ И ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Основните елементи при подготовка на проектно предложение по оперативни програми бяха подробно разяснени на поредица от информационни срещи, които екипът на Областен информационен център (ОИЦ)- Кюстендил проведе в периода 5÷12…

Продължава...

БЕЗРАБОТНИ СТАРТИРАТ СОБСТВЕН БИЗНЕС С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Създаване на търговски обекти, шивашки ателиета и автомивки, стартиране на бизнес център, на предприятие за бутиково производство на мебели и аксесоари и на заведение за бързо хранене са само част…

Продължава...

ВИСОК ИНТЕРЕС КЪМ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ, ПОСВЕТЕНА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО

На 28 май 2014 г. стартира национална инициатива под надслов „Какво знаем за Споразумението за партньорство". Кампанията се организира и провежда в цялата страна от мрежата от 28 информационни центъра…

Продължава...

На форум в Кюстендил дискутираха постигнати резултати и възможности за развитие с помощта на европейските фондове

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе на 11 април 2014 г. в Кюстендил дискусионен форум на тема „Европейските фондове в област Кюстендил - постигнати резултати и възможности…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.