wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кюстендил 111

Приоритети и възможности за финансиране през новия програмен период

Основните приоритети и възможности за финансиране през програмния период 2014-2020 г. бяха представени пред медии от екипа на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил на 27 март 2014 г. Разяснени…

Продължава...

Стартира национален конкурс за младежки проект „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти”

На 25 март 2014 г. стартира национален конкурс за младежки проект под надслов „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти". Инициативата е на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната…

Продължава...

ОИЦ - Кюстендил представи приоритети и възможности за финансиране през новия програмен период

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе в периода 13 - 17 март 2014 г. четири информационни срещи на тема „Приоритети и възможности за финансиране през новия програмен…

Продължава...

ВИСОК ИНТЕРЕС КЪМ ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ НА ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ

Общо 108 граждани проявиха интерес към „изнесените офиси", които екипът на Областния информационен център организира на 27 и 28 февруари 2014 г. в Кюстендил и Дупница. Посетителите на информационните щандове…

Продължава...

ОБЛАСТНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ – СРЕД ОСНОВНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОФОНДОВЕТЕ

„Областните информационни центрове стават все по-разпознаваеми като източник на информация за възможностите за кандидатстване по линия на оперативните програми", това съобщиха от ОИЦ - Кюстендил на провелата се днес среща…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.