wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кюстендил 111

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНИЦИАТИВАТА „НАУЧЕНИ УРОЦИ” БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ НА СРЕЩА С МЕДИИ

Резултатите от изследването, проведено в рамките на инициативата „Научени уроци", бяха представени на 10 февруари на работна среща на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил с журналисти. Проучването се проведе…

Продължава...

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил взе участие в заседание на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания, който се проведе на 30 януари 2014 г. в…

Продължава...

ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО Е ПУБЛИКУВАН ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Споразумението за партньорство на България с Европейската комисия, очертаващо рамката за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020 г., е публикуван за…

Продължава...

БИБЛИОТЕКАРИ С ИНТЕРЕС КЪМ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Информация за новия програмен период предизвика силен интерес сред читалищни библиотекари по време на презентация, изнесена от управителя на ОИЦ - Кюстендил на тематична среща по програмата „Глоб@лни библиотеки -…

Продължава...

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ОЧАКВАНИЯ НА ПРАГА НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД ДИСКУТИРАХА НА СРЕЩИ В ОБЩИНИ

Предизвикателства и очаквания през Новия програмен период 2014-2020 г. бяха тема на поредица от срещи, които екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе от 10 до 19 декември…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.