wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кюстендил 111

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ СТАРТИРА ПОРЕДИЦА ОТ СРЕЩИ С УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Със среща, проведена на 27 ноември 2013 г. с единадесетокласници от Природо-математическата гимназия в Кюстендил, започна втора поредица от срещи, които Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил ще проведе в…

Продължава...

ПРЕДСТАВИХА ПРЕД МЕДИИ ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В БЪЛГАРИЯ

Информация за постигнати резултати по оперативните програми в България беше представена от Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил по време на работна среща с медии, която се състоя на 26…

Продължава...

151 ДОГОВОРА НА ОБЩА СТОЙНОСТ 171 945 490 ЛВ. СКЛЮЧЕНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

По данни на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН), от началото на програмния период до 04 ноември 2013 г. в област Кюстендил…

Продължава...

Продължава успешното партньорство между ОИЦ – Кюстендил и „Глоб@лни библиотеки-България”

ОИЦ - Кюстендил се включи за пореден път в регионална тематична среща по Програмата „Глоб@лни библиотеки - България". Срещата се състоя на 5 ноември в гр. Сапарева баня и в…

Продължава...

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ПРЕДСТАВИ ПРЕД МЕДИИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В ОБЛАСТТА

Степента на изпълнението на оперативните програми в област Кюстендил бе основна тема на проведените през периода 18 - 20 декември срещи на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил с представители…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.