wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кюстендил 111

БЕНЕФИЦИЕНТИ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА ПОЛЗВАНЕ НА ЕВРОФОНДОВЕТЕ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Предложения за преодоляване на затрудненията в процеса на подготовката и изпълнението на проекти по оперативните програми бяха разисквани на кръгли маси, които Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе на…

Продължава...

СИЛЕН ИНТЕРЕС В КЮСТЕНДИЛ И ДУПНИЦА КЪМ ИНИЦИАТИВАТА „ПЪРВИТЕ СЕДЕМ ГОДИНИ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС”

Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе от 16 до 18 септември в Дупница и Кюстендил открити приемни в рамките на инициативата „Първите седем години на България в ЕС". Кампанията…

Продължава...

ДЕЙНОСТТА НА ОИЦ - КЮСТЕНДИЛ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ НА СРЕЩА С МЕДИИ

На състоялата се в Кюстендил на 19 юли 2013 г. среща на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил с медии, беше представено изпълнението на оперативните програми на национално и регионално…

Продължава...

Актуална информация по Оперативна програма „Конкурентоспособност” представиха на среща в Дупница

Областен информационен център - Кюстендил проведе на 11 юли 2013 г. в Дупница информационна среща, на която представи пред заинтересовани представители на бизнеса актуална информация по Оперативна програма „Развитие на…

Продължава...

ОИЦ проведоха в Кюстендил среща на тема „Европейските фондове в подкрепа на бизнеса”

„Европейските фондове в подкрепа на бизнеса" бе темата на проведената на 10 юли 2013 г. от Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил информационно-разяснителна среща, в която взеха участие представители на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.