wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кюстендил 111

ЕВРОПЕЙСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДЕЖИ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ НА ПОСЕЩЕНИЯ В УЧИЛИЩА

Информация за Европейския съюз, европейските фондове и за възможностите за активно включване на младежи в проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз, бяха представени на поредица от…

Продължава...

ОСНОВНИ ЕТАПИ В ПОДГОТОВКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ ПРЕДСТАВИХА НА ЦИКЪЛ ОТ СЪБИТИЯ

Със срещи в Дупница и Кюстендил приключи вторият за тази година цикъл от информационно-разяснителни събития, които екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе в периода 23 май ÷…

Продължава...

СТЪПКИ КЪМ УСПЕШНИЯ ПРОЕКТ РАЗЯСНЕНИ НА ПОРЕДИЦА ОТ СРЕЩИ В РЕГИОНА

В периода 3÷5 юни 2013 г. екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе в Бобошево, Невестино и Сапарева баня информационно-разяснителни срещи, които са част от цикъла събития на…

Продължава...

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ С РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ПЪТЯ НА УСПЕШНИЯ ПРОЕКТ

Срещи на тема „Пътят на успешния проект: научени уроци и реализирани добри практики през изтичащия програмен период 2007 - 2013 г." бяха проведени на 23 май 2013 г. от Областен…

Продължава...

В РИЛА, БОБОШЕВО И НЕВЕСТИНО ПРЕДСТАВИХА ВЪЗМОЖНОСТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

Отворени процедури за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по оперативни програми бяха разяснени на поредица от информационни срещи, които Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе в периода 22÷26 април 2013…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.