wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кюстендил 111

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ГОСТУВА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ В БОБОВ ДОЛ

Същността на политиката на сближаване на Европейския съюз, функцията на европейските структурни фондове и обхватът на оперативните програми в България бяха сред основните акценти на проведената на 23 април 2013…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР– КЮСТЕНДИЛ ПРОВЕДЕ В КОЧЕРИНОВО РАБОТНА СРЕЩА С ЧИТАЛИЩА

В рамките на първата си за тази година серия от информационни събития в общините в област Кюстендил, Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе днес в Кочериново работна среща с…

Продължава...

АКТУАЛНА ПРОЦЕДУРА ПО ОПАК И ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ РЕГИОНА – АКЦЕНТИ НА СРЕЩА В ТРЕКЛЯНО

В Община Трекляно екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил представи на 4 април 2013 г. добри практики от приключили проекти по оперативни програми и запозна присъстващите с актуална…

Продължава...

ОИЦ-КЮСТЕНДИЛ СЕ ВКЛЮЧИ В „EURES ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА РАБОТОДАТЕЛИ”

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил се включи в състоялия се на 26.03.2013 г. в гр. Дупница EURES информационен ден за работодатели. По време на събитието управителят на…

Продължава...

В ДУПНИЦА ЧИТАЛИЩА СЕ ИНФОРМИРАХА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЕВРОФИНАНСИРАНЕ

Възможностите за еврофинансиране на читалища и обсъждане на сферите на партньорство по подписаното Споразумение за сътрудничество между Областните информационни центрове и Програма „Глоб@лни библиотеки - България" бяха основните акценти в…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.