wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кюстендил 111

Сътрудничество с „Глоб@лни библиотеки - България" - разширен достъп до информация за еврофондовете

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе днес работна среща с над 20 представители на читалища от община Кюстендил. В срещата взе участие и г-жа София Пейчева, директор…

Продължава...

ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – КЮСТЕНДИЛ

На 18.04.2012 г. в Заседателната зала на Община Кюстендил се състоя информационна среща с представители на местни и регионални власти и регионални структури в Кюстендил на тема: „Представяне на проект…

Продължава...

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ - КЮСТЕНДИЛ В ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

Днес, 04.05.2012г., в Община Бобов дол бе проведена втората от поредицата въвеждащи информационни срещи на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил. Присъстващите на срещата представители на местната власт в Община…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - КЮСТЕНДИЛ ПРЕДСТАВИ ДЕЙНОСТТА СИ В ОБЩИНА ДУПНИЦА

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил се срещна днес, 08.05.2012 г., с представители на общинската администрация и регионалните структури в община Дупница. По време на информационната среща, участниците…

Продължава...

НПО С ИНТЕРЕС КЪМ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Интерес към възможностите за финансиране на неправителствени организации с европейски средства отчетоха от ОИЦ - Кюстендил при провелата се днес работна среща с представители на неправителствения сектор от Кюстендил. На…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.