wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ловеч 300

ОИЦ-Ловеч представи „Постигнато и възможности чрез ЕСИФ“ пред медии

На 4 декември 2018 г. Областен информационен център – Ловеч отчете пред журналисти от местни, регионални и национални медии проведените събития, както и напредъка в изпълнението на оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони за област Ловеч.
Какво постигаме чрез Европейските фондове и какво предстои, стана тема на проведените от ОИЦ-Ловеч през ноември 2018 г. информационни срещи в общините от региона. Представени бяха предстоящи процедури за следващата година според публикуваните проекти на индикативни годишни работни програми. Относно Многогодишната финансова рамка за следващия програмен период 2021-2027 г. и предложените от ЕК законодателни документи, бе показано какво разпределение на европейския бюджет е заложено и евентуално какво финансиране може да се очаква за България. Интерес предизвика представянето на успешни проекти, подпомогнати от Европейските структурни и инвестиционни фондове в настоящия период, които са включени в бюлетин с добри практики в област Ловеч. В срещите участваха представители на областната и общинските администрации, на регионални и териториални институции, на държавни и общински служби, неправителствени организации, социален и образователен сектор, местни фирми, земеделски стопани, творчески ателиета, граждани. Три от събитията бяха организирани съвместно с Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин.
Като обобщение на напредъка в изпълнението на оперативните програми от настоящия период, към 4 декември 2018 г. в област Ловеч по девет оперативни програми (без Програмата за развитие на селските райони) са сключени 181 договора на обща стойност близо 153 млн. лева. Безвъзмездната финансова помощ е над 118 млн. лева, от които над 100 млн. лева са европейско финансиране и над 18 млн. лева национално съфинансиране. Реално изплатените средства досега са на стойност над 58 млн. лева. По Програмата за развитие на селските райони в областта са сключени общо 139 договора за над 57 млн. лева субсидия. Най-голям брой договори – 94, се изпълняват по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по девет процедури с подбор на бенефициенти на обща стойност над 82 млн. лева, като реално разплатени са близо 28 млн. лева – средства, с които са инвестирани в подобряване на производствения капацитет, внедряване на иновации, развитие на управлението и повишаване конкурентоспособността на местни предприятия от реалната икономика. Отделно работодатели са кандидатствали и получили безвъзмездна финансова помощ и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., а земеделски стопани и фирми и чрез Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство.

В усилен ход на изпълнение, с вече забележими резултати, са договорите, които се изпълняват от общините по Оперативна програма „Региони в растеж“. В големите общински центрове Ловеч и Троян това са проектите за устойчиво градско развитие или енергийна ефективност в административни и жилищни сгради, в училища, детски градини, професионални гимназии, социална инфраструктура за деинституционализацията на грижите за деца и възрастни. В по-малките общини на Ловешка област стартира изпълнението на договори за обновяване на инфраструктурата в т.нар. селски райони.
Отчитайки изпълнението на програмите, се използват термини като „бенефициенти“, „успешно изпълнение“ и „добри практики“, но зад тези думи и зад цифрите стоят екипи от експерти, положили усилия да извървят пътя от идеята до нейната реализация, хора, които са убедени, че Европейските фондове променят нашия живот и допринасят за растежа на региона. За това са нужни инициативност, експертен капацитет, иновативност и най-вече действие.
Предстои изпълнението на още много проекти, които ОИЦ-Ловеч се надява да популяризира.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.
За допълнителна информация:
Име на служител: Росица Кривирадева
Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“
Тел.: 068 604 297; e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Продължава...

ФИНАЛНА СРЕЩА ОТ ЕСЕНЕН ЦИКЪЛ НА ОИЦ-ЛОВЕЧ

Последната от осемте информационни срещи от цикъла „Какво постигнахме чрез Еврофондовете, какво предстои“ проведе днес на 30 ноември 2018 г. ОИЦ-Ловеч в град Ловеч. На събитието присъстваха 23 представители на…

Продължава...

ОИЦ-ЛОВЕЧ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГРАД ЯБЛАНИЦА

В дискусия по темата „Какво постигнахме чрез Еврофондовете, какво предстои“ прерасна проведената от ОИЦ-Ловеч на 28 ноември 2018 г. информационна среща в община Ябланица. Първо в изнесена презентация бяха представени…

Продължава...

В ТЕТЕВЕН ОИЦ-ЛОВЕЧ ПРЕДСТАВИ ПОСТИГНАТО И ПРЕДСТОЯЩО

Какво постигаме чрез Европейските фондове и какво предстои през програмен период 2021-2027 г., представи ОИЦ-Ловеч на проведената на 27 ноември 2018 г. информационна среща в община Тетевен. Присъстващите представители на…

Продължава...

ОИЦ-ЛОВЕЧ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГРАД АПРИЛЦИ

Какво постигаме чрез Европейските фондове и какво предстои, стана тема на проведената от ОИЦ-Ловеч на 23 ноември 2018 г. информационна среща в община Априлци. Представени бяха предстоящи процедури по оперативните…

Продължава...

ОИЦ-ЛОВЕЧ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГРАД ТРОЯН

Какво постигаме чрез Европейските фондове и какво предстои, стана тема на проведената от ОИЦ-Ловеч на 22 ноември 2018 г. информационна среща в община Троян. Представени бяха предстоящи процедури по оперативните…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.